[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Passion för djurens välfärd

Alla djur som får Hill’s Pet Nutrition får också en kärleksfull, trygg, lekfull och ren miljö. Vi använder endast icke-invasiva, humana forskningsmetoder som krävs för utveckling av näringsmässiga tekniker så att hundar och katter kan leva längre, friskare liv. Våra genombrott inom hund- och kattfoder har ingen motsvarighet inom foderindustrin och vårt företags rykte bygger på att vi alltid tillämpar de högsta etiska värderingarna.
Varje dag bevisar vi att vetenskaplig kvalitetsforskning och medkännande djurvård går hand i hand när det gäller att förbättra hundars och katters livskvalitet. Det är därför Hill's bara stöder (och tillämpar) en ansvarfull, kärleksfull och human behandling av hundar och katter. Vid djurstudier, oavsett om de genomförs vid Hill’s Nutrition Center eller vid någon extern anläggning som t.ex. veterinärhögskolor eller universitet, följer vi dessa regler:Vi deltar inte i studier som riskerar hundars eller katters hälsa. Alla studier som stöds av Hill’s är ämnade att bibehålla eller förbättra djurets hälsa. Studier som kräver dödshjälp genomförs inte.När det är nödvändigt att utföra djurstudier om hur näringen i något av våra foder tas upp, distribueras, konsumeras, lagras och frigörs hos en hund eller katt, gör vi detta som vid motsvarande medicinska studier på människor. Hill's varken stöder eller utför studier som orsakar smärta eller på annat sätt skadar hunden eller katten. Detta är för att vi tror att det som gör ont på människor också gör ont på hundar och katter.


Vi utför inga studier om vi inte har övertygande bevis på att vi kan förbättra hälsan och livskvaliteten för våra husdjur. Dessa studier leder ofta till genombrott inom näringsläran vilket förbättrar livet för miljontals hundar och katter.


Vi strävar kontinuerligt efter att hitta sätt att minska beroendet av forskning på djur. Ett avsevärt antal hundar och katter som deltar i våra utfodringsstudier genomför testerna i hemmet. Våra veterinärer och näringsexperter är utbildade i att ta fram modeller som simulerar animaliska system. Exempelvis har vi, när det gäller tandvårdstester, banat väg genom användningen av en "artificiell mun" med vars hjälp vi kan mäta effektiviteten av nya tekniker. Ett annat exempel är vår utveckling och användning av en matematisk formel, baserad på fodrets näringsprofil, som ger en preciserad förutsägelse av pH i urinen hos katt utan tester på djur.


För att kunna garantera att våra terapeutiska foder är säkra och effektiva, använder vi oss av studier med hundar och katter som har en naturlig förekomst av sjukdomar eller tillstånd. Vi deltar inte i studier där kirurgiska eller icke-kirurgiska metoder används för att framställa eller simulera sjukdomstillstånd.


Hill's Pet Nutrition Center och alla externa anläggningar som stöds av Hill's måste motsvara eller överstiga alla lagstadgade krav för djurvård. Vid alla studier som genomförs vid externa anläggningar tillsätter och finansierar vi tillsynsmän som ansvarar för att ett djurvänligt handhavande tillämpas.


Vi stödjer och uppmuntrar med stor glädje adoption av de hundar och katter som nyligen deltagit i studier.Vi uppmanar nya djurägare att studera och lära sig om det nya djurets skötsel innan hunden eller katten tas hem.Vi publicerar våra rön för att förbättra kunskapen om näringslära och för att undvika omotiverade, upprepade studier av hundar och katter.


Hill's använder endast data från studier som involverar djur om dessa publicerats tidigare eller om de utförts enligt dessa riktlinjer angående djurens välbefinnande.

[ ↑ skip to content ↑ ]