[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Riskerna med för stort saltintag

Salt är en viktig komponent i din katts diet och har en avgörande roll för välbefinnandet. Salt (eller natriumklorid) bibehåller kroppsvätskor och behövs för de inre organen och för nervsystemet. Salt kan adderas till produkter för att förbättra deras smak. Dock visar studier att för mycket salt i din katts diet kan bidra till att katten löper ökad risk för hälsoproblem, såsom hjärtsjukdomar och högre blodtryck. Dessutom, för mycket salt kan stimulera fortskridandet av njurproblem -redan innan problemen har upptäckts. Särskilt äldre katter kan befinna sig i ett tidigt stadium av njurproblem men deras ägare är inte medvetna om det.

Det är på grund av dessa ökade risker sammankopplade med att ge för mycket salt i fodret som vi på Hill's™ strängt kontrollerar saltmängden i våra foder. Men det är inte detsamma som att säga att vi kompromissar med smakligheten eller med fodrets näringsmässiga värde. Det är bara det att vi vet att katter i olika livsstadier och med specifika näringsmässiga behov behöver foder som har just den rätta balansen av vitaminer, mineraler och högkvalitativa ingredienser. Så med Hill's™ Science Plan™, kan du vara säker på att din katt får just precis den rätta balansen av näringsämnen utan riskerna sammankopplade med för mycket salt i fodret. Dessutom kommer katten att älska smaken -garanterat.

[ ↑ skip to content ↑ ]