[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Urinvägsinfektioner

Urinvägsinfektion - vad du behöver veta

Din kattunge kan ju inte tala om för dig om den mår dåligt och du måste hålla ett öga på den för eventuella sjukdomssymtom. En relativt vanlig sjukdom är FLUTD, en förkortning av engelskans Feline Lower Urinary Tract Disease, dvs. sjukdom i de nedre urinvägarna. Här är kännetecknen:

  • Katten har ont när den kissar. Ansträngt beteende, gnällande eller uppenbara tecken på smärta.

  • Ändrat beteende. Fler besök på kattlådan (ofta med lite resultat), hinner inte fram eller kissar på ovanliga ställen.

  • Blod i urinen. Syns som rosa fläckar i kattlådan.

Om du upptäcker några av dessa symtom ska du ta kattungen till veterinären. Urinvägsproblem och -infektioner kan vara mycket smärtsamma, och om åkomman inte behandlas i tid kan det vara livshotande eftersom urinstenar i urinvägarna kan blockera urinen.

Få katten i form igen

Urinvägsinfektioner är oftast enkla att behandla och din kattunge kommer snabbt att komma i form igen. Men det är viktigt att kontakta din veterinär omgående om du misstänker att kattungen lider av några av de ovannämna symtomen. Din veterinär kan utföra ett enkelt test på din katts urin (du kan bli ombedd att ta med dig ett färskt urinprov till mottagningen). Efter testet kommer en diagnos att ställas samt eventuell antibiotika att skrivas ut. Du kanske också får ändra kattens diet.

Specialfoder kan också göra skillnad

Din veterinär kommer förmodligen även att föreslå att du byter till ett särskilt kattfoder som är sammansatt för att påskynda kattens tillfrisknande. Hill's kattungefoder har bevisade effekter för minskning av urinvägsinfektioner. Det finns också specialfoder som lindrar effekten av problem med njurar och urinvägar, t.ex. Hill's Prescription Feline c/d och Feline k/d, men dessa foder är avsedda för vuxna katter.

Ett specialfoder kan göra stor skillnad för kattungens återhämtning. Be veterinären om om hjälp med att välja rätt foder.

Öka kattungens vätskeintag

En bra förebyggande åtgärd för att minska risken för urinvägsproblem är att uppmuntra kattungen att dricka mer. Här är några tips:

  • Placera ut vattenskålar på olika ställen runtom i huset.

  • Använd större vattenskålar. Kattungens morrhår är väldigt känsliga, och en del katter dricker inte gärna från skålar som vidrör morrhåren.

  • Fyll vattenskålarna ända upp till kanten. Kattungen kan bli upptagen med sin egen spegelbild på vattenytan. Om den kan se sig själv i vattenskålen kan den bli uppmuntrad att dricka mer.

  • Se till att vattnets smak inte har förändrats. Du kanske har investerat i ett nytt vattenfilter, men kattungen kanske inte håller med! Kattungar har ett högt utvecklat smaksinne och kan bli avskräckta av en plötslig förändring i vattnets smak. Det kan också inträffa om du flyttar.

Du vill att din katt skall få i sig vätska, men en plats som du inte vill att hon dricker ifrån är toaletten. De rengöringsprodukter som du använder är bra för toaletten men de är definitivt inte bra för din kattunge!


[ ↑ skip to content ↑ ]