[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Ange ditt fullständiga namn, e-postadress och hunden eller kattens namn. * Obligatorisk information.

Dela med dig av din berättelse. *

Får vi kontakta dig angående din berättelse? *

Ladda upp en bild och/eller film av din hund eller katt. Max filstorlek: 5 MB

Dela med dig av din berättelse. *

Dela med dig av din framgångshistoria.

Rekommenderas av veterinärer

Det finns en orsak till att Hill's rekommenderas av veterinärer över hela världen. Vi vill gärna höra din framgångshistoria med Hill's-produkterna.

ON-LINE-PUBLICERING AV MIN BERÄTTELSE

Jag beviljar härmed Hill's Pet Nutrition, Inc. (”Annonsören”) samt dess dotterbolag och samarbetspartners och deras respektive befullmäktigade, licensinnehavare, efterträdare med samma rätt, agenter och juridiska representanter (här gemensamt benämnda ”Licensierade parter”) rätten att använda, publicera och upphovsrättsskydda mitt namn, min hemstad, mina berättelser och/eller foton, videoband och andra elektroniska och/eller digitala avbildningar eller bilder av mig och/eller min/mina hundar/katter (sådana foton, videoband och andra elektroniska och/eller digitala avbildningar eller bilder är här gemensamt benämnda ”Bilder”) som har skickats in av mig denna dag via Annonsörens webbsida, för obegränsad användning i alla media, annonseringsslag och kampanjer för Annonsörens hund- och kattfoder av varumärket Hill's.

Jag samtycker till att de Licensierade parterna har rätt att tillskriva mig sådana inskickade berättelser och uttalanden (eller uttalanden i annan formulering men med i huvudsak samma betydelse), vilket jag härmed intygar är ett uttryck för min personliga erfarenhet och övertygelse.

Jag intygar också: (a) att alla inskickade Bilder endast föreställer mig och/eller mina hundar/katter, och inte innehåller någon avbildning eller bild av andra personer eller hundar/katter som inte tillhör mig, (b) att sådana Bilder ägs av mig samt (c) att jag är 18 år eller äldre och är i min fulla rätt att bevilja de Licensierade parterna de rättigheter som beskrivits ovan. Jag samtycker till och förstår att Bilderna som jag skickar in övergår i de Licensierade parternas egendom och inte kommer att skickas tillbaka till mig.

Jag samtycker till att inga annonser eller annat material behöver skickas till mig för mitt godkännande innan de Licensierade parterna använder materialet.

Jag befriar och friskriver härmed de Licensierade parterna från alla anspråk, skulder, krav, handlingar eller orsaker till handlingar, rättsprocesser, pengasummor, skadestånd eller ansvar av något som helst slag, vilka kan ha uppkommit som ett resultat av att de Licensierade parterna har utövat den rätt jag har beviljat dem enligt vad som beskrivits häri. Jag samtycker också till att jag ska hålla de Licensierade parterna skadeslösa och att jag tillförsäkrar dem straffrihet beträffande alla kostnader, utgifter och betalningsskyldigheter som åsamkats av de Licensierade parterna i samband med försvar av en eventuell tvist eller betalningskrav, inklusive rimliga advokatarvoden.

Inget häri utgör en skyldighet från de Licensierade parternas sida att använda de rättigheter som beskrivs här.

[ ↑ skip to content ↑ ]