[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Hur skiljer sig en valps näringsbehov från vårt?

I en studie om hemlagad djurmat visade det sig att mer än 90 procent av maten var näringsmässigt obalanserad och ofullständig för djur.*
  • Varje art har mycket olika näringsbehov. Att laga mat till din hund är inte detsamma som att laga mat åt dina barn eller dig själv. Valpar har näringsbehov som är mycket olika människors.
  • Mat som inte är korrekt balanserad för att möta kattungens behov kan leda till hälsoproblem. Kalcium och fosfor till exempel, måste balanseras för att försäkra att förhållandet av mer kalcium än fosfor bibehålles för en hälsosam metabolism.**
  • Valpar har ett mycket större behov av mycket mer tauriner än vad människor behöver. För lite taurin kan leda till hjärt- och ögonsjukdommar.†
  • Ge aldrig din valp rått kött. Hanteringen av rått kött är alltid en kritisk del när vi människor lagar mat. Det är även viktigt hos djurs mat. Rått kött innehåller bakterier som salmonella, listeriabakterier och även E. Coli som kan vara farliga för djur och de människor som tar hand om dem. Valpar och andra djur som matas med rått kött kan sprida bakterier till människor som kommer i kontakt med dem. Små barn, äldre och människor med svagt immunsystem kan bli allvarligt sjuka.††

*Small Animal Clinical Nutrition IV Edition, sida 169.
**Small Animal Clinical Nutrition IV Edition, sida 310.
Small Animal Clinical Nutrition IV Edition, sida 30.
†† FDA Notice December 18, 2002.

[ ↑ skip to content ↑ ]