[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Juridisk info

  1. INTEGRITETSPOLICY OCH BARNS INTEGRITETSPOLICY
  2. EN SÄRSKILD ANMÄRKNING TILL FÖRÄLDRAR OCH VÅRDNADSHAVARE
  3. VILKEN TYP AV INFORMATION SAMLAR VI IN? VAD ANVÄNDS DEN TILL?
  4. COOKIE-FILER

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Hill's Pet Nutrition Limited ("Hill's") upprätthåller den här webbplatsen som en tjänst på internet. Innehållet (bilder och text) som har lagts in av Hill's Pet Nutrition Limited eller koncernbolag och Colgate-Palmolive Company är upphovsrättsligt skyddade. Märkesnamn, logotyper, etiketter och förpackningsdesign ("varumärken") som visas på den här webbplatsen tillhör Hill's Pet Nutrition Inc., deras koncernbolag eller licensinnehavare där så anges. Att dessa varumärken har lagts in på webbplatsen betyder inte att Hill's har beviljat licens att använda eller kopiera dem. Markeringen av varumärken betecknar Hill's äganderättsstatus för dem endast inom USA. Status och markering av varumärken kan variera mellan olika länder. Du kan läsa ner innehållet på den här webbplatsen för ditt eget, icke-kommersiella, bruk. Innehållet får annars inte kopieras eller ändras.

Hill's lägger ner en skälig arbetsinsats för att webbplatsen skall innehålla korrekt och uppdaterad information, men lämnar inga garantier eller intyg om att den är korrekt eller fullständig. Hill's frånsäger sig allt ansvar, alla villkor och andra regler i samband med den här webbplatsen och dess innehåll, inklusive eventuella garantier, villkor och regler som kanske antyds och även vad gäller kvalitet, syfte, rubrik, icke-intrång eller dylikt.

Hill's frånsäger sig allt ansvar, och oaktat motsägande påståenden skall inget i dessa villkor och bestämmelser, oavsett gällande lag, utgöra något undantag eller någon begränsning för Hill's, för dödsfall eller personskada som uppkommit vid oaktsamhet eller bedrägeri. Eventuella lagstadgade rättigheter för användare i sin roll som konsument berörs inte av dessa villkor.

Som föremål för ovanstående punkt, ansvarar inte Hill's under några omständigheter (vad gäller kontraktsbrott, oaktsamhet eller någon annan anledning) för någon förlust av förtjänst, allmänna eller särskilda skador, förlust vid försäljning, inkomstbortfall, förlust av program eller data, förlust av bruk av datorutrustning, program eller data, förlust av eller bortslösad hantering eller annan personaltid eller för någon indirekt, härav följande eller särskild förlust, oavsett vad som uppkommer.

Hill's maximala totalsumma för ansvar i samband med den här webbplatsen oavsett om det gäller kontrakt, vårdslös handling, t.ex. oaktsamhet eller dylikt, är $250.

Hill's ansvarar inte för skador av någon sort som uppkommit genom din oförmåga att få åtkomst till Hill's webbplats eller din tillförlitlighet av informationen som finns på webbplatsen.

Genom att klicka på vissa länkar inom www.hillspet.com och andra domäner som ägs eller administreras av Hill's eller medlemmar inom koncernbolagen når du andra webbplatser av vilka Hillspet.com och andra domäner, som ägs och administreras av Hill's eller medlemmar inom koncernbolagen, inte tar något ansvar för.

Hill's samlar ibland in och använder information som kan identifiera dig, men du uppger den alltid frivilligt. Hill's använder den här information i enlighet med sin policy om integritet som beskrivs nedan.

Alla opersonlig information, kommunikation eller material som du skickar in till www.hillspet.com och andra domäner som ägs och administreras av Hill's eller andra medlemmar inom koncernbolagen eller till Hill's via e-post anses vara icke-konfidentiell. Vi har fritt förfogande att använda och kopiera all sådan information i vilket syfte som helst. Vi har med andra ord fritt förfogande att använda idéer, koncept, tips eller tekniker som finns med i sådan information oavsett ändamål, inklusive vid utveckling, tillverkning eller marknadsföring av produkter. All information som du skickar in till www.hillspet.com och andra domäner som ägs och administreras av Hill's eller andra medlemmar inom koncernbolagen måste vara sanningsenlig, laglig och inte bryta mot andras rättigheter.

Hill's förbehåller sig rätten att ta bort produkter som finns omnämnda på www.hillspet.com och andra domäner som ägs och administreras av Hill's eller andra medlemmar inom koncernbolagen samt att när som helst ändra dessa villkor och bestämmelser.

↑ tillbaka till toppen

INTEGRITETSPOLICY OCH BARNS INTEGRITETSPOLICY

Hill's månar om att respektera integriteten hos besökare på webbplatsen. Vår integritetspolicy finns beskriven här nedan. När teknologin för internet ändras, kan även vår policy komma att ändras. Eventuella ändringar kommer att rapporteras på dessa sidor.

↑ tillbaka till toppen

EN SÄRSKILD ANMÄRKNING TILL FÖRÄLDRAR OCH VÅRDNADSHAVARE

Hill's månar om barns integritet. Vi är medvetna om att barns nyttjande av e-post och internet medför särskilda frågor avseende integritet och säkerhet av information.

Det är Hill's avsikt att hålla fast vid CARU-riktlinjerna (Children's Advertising Review Unit) för marknadsföring på internet och tjänster online, inklusive riktlinjerna för insamling av personlig information från minderåriga. Hill's påminner och uppmuntrar alla föräldrar att kontrollera och övervaka deras barns aktiviteter på internet. Hjälp oss att skydda dina barns integritet genom att se till att de aldrig skickar e-post eller personlig information på den här webbplatsen, eller någon annan, utan din tillåtelse.

↑ tillbaka till toppen

VILKEN TYP AV INFORMATION SAMLAR VI IN? VAD ANVÄNDS DEN TILL?

Information som kan identifiera en besökare online samlas endast in när den erbjuds som frivillig. Vi samlar in personlig information endast för att besvara våra besökares frågor om vårt företag och våra produkter och tjänster, för att skicka ut företagslitteratur, t.ex. broschyrer, eller för att kontakta vinnare vid tävlingar eller belöningar. Vi använder inte din e-postadress eller någon annan personlig information för något annat ändamål än att svara på din begäran eller ditt meddelande. Vi använder den inte internt eller delar den med någon utanför Hill's koncernbolag, utöver det som specifikt anges här.

När du besöker vår webbplats loggar vi automatiskt din IP-adress (den unika adress som identifierar din dator på internet) som finns lagrad på vår webbserver. Vi använder IP-adresser vid administreringen av webbplatsen och vid insamling av bred demografisk information för den sammanlagda användningen.

Vår webbplats innehåller ibland information om insatser eller andra belöningar som Hill's erbjuder själva eller tillsammans med något annat företag på internet, och vi kan i vissa fall låta dig få elektronisk åtkomst. Om så sker, kommer Hill's och/eller våra auktoriserade återförsäljare att få tillgång till informationen som du anger i syfte att genomföra ett belöningssystem (t.ex. att kontakta dig om du har vunnit) och, med ditt medgivande, erbjuda dig Hill's och våra sponsorers produkter och tjänster. Vi kan dessutom komma att samla in demografiska data och annan information i syfte av marknadsundersökning, reklam och belöningsändamål.

Som en del i att de tjänster som erbjuds via vår webbplats innebär det att informationen som du anger kan ibland komma att överföras till länder utanför EEA (European Economic Area). Exempelvis kan detta ske om någon av våra servrar periodvis är placerade i ett land utanför EEA eller om någon av våra tjänsteleverantörer finns i ett land utanför EEA. Vi har också gemensam information med våra koncernbolag som finns runtom i världen, inklusive Hill's Pet Nutrition Inc. i USA. Dessa länder kanske inte har samma lagar om dataintegritetskydd som inom EEA.

↑ tillbaka till toppen

COOKIE-FILER

Liksom flera andra företag använder Hill's en cookie-teknologi, där våra servrar lämnar särskilda koder på en besökares dator. Den här informationen hjälper oss att se det totala antalet besökare på vår webbplats och att identifiera vilken typ av webbläsare (t.ex. Netscape, Internet Explorer) och operativsystem (t.ex. Windows, MacIntosh) som våra besökare använder. Den här informationen används för att förbättra vår webbplats. Under inga omständigheter använder Hill's den här informationen i syfte att identifiera besökare eller samköra informationen med någon typ av personliga data som uppges frivilligt på vår webbplats.

HA DET SÅ KUL PÅ VÅR WEBBPLATS!

↑ tillbaka till toppen

[ ↑ skip to content ↑ ]