[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Vad innebär sjukdomar i kattens nedre urinvägar (FLUTD)?

Feline Urinary Lower Tract Disease (FLUTD) är samlingsnamnet för ett antal tillstånd som påverkar kattens nedre urinvägar (bl.a. urinstenar i blåsan, uretrapluggar, infektioner och blåskatarr).

Om din katt har drabbats kan det märkas genom att han eller hon gör många ansträngda försök att kissa, har blod i urinen eller kissar på olämpliga platser utanför eller omkring kattlådan.

Detta kan vara ett återkommande problem hos katter oavsett ålder och kön. Det är särskilt besvärande och tydligt hos hankatter eftersom det kan resultera i en blockerad urinväg som gör det svårt att kissa normalt.

Det finns många orsaker till detta smärtsamma tillstånd:

Bladder Health

1. Idiopatisk cystit hos katter (FIC): är den vanligaste orsaken till problem i urinvägarna. Det är en slags steril inflammation i urinblåsväggen. Orsaken är okänd, men tillståndet kan utlösas av stress och ge upphov till symptom som liknar de som ses hos personer med cystit (blåskatarr).

2. Uretrapluggar: Slem och små struvitkristaller kan klumpa ihop sig och bilda en plugg. Pluggen kan sedan förflytta sig nedåt i kattens urinrör och täppa till det.

3. Struvit- och oxalatkristaller: Fodret kan påverka bildandet av kristaller hos känsliga katter.

4. Struvit- och oxalatstenar: Kristaller kan klumpa ihop sig och bilda stenar som orsakar smärta och hindrar urinen eller i värsta fall täpper igen urinvägen helt.

Foder: Eftersom urinstenarna består av mineraler ökar risken för att sådana stenar bildas om kattens foder innehåller för mycket mineraler.

Andra riskfaktorer: Övervikt, för lite aktivitet och stress kan alla bidra till urinvägsproblem.

Vilka tecken ska man hålla utkik efter?

Vanliga tecken på urinvägsproblem är:

 • Blod i urinen
 • Överdriven ansträngning när katten ska kissa
 • Frekventa besök i kattlådan
 • Katten kissar inomhus eller på olämpliga platser
 • Rastlöshet, katten gömmer sig, matvägran

Viktigt: Om katten har problem med att kissa kan det bero på att urinvägen är blockerad. Kontakta veterinär omedelbart eftersom ett sådant tillstånd är akut och kan leda till dödsfall om det inte behandlas.

Normal ställning vid urinering

Normal Posture to Urinate

Ansträngd ställning

Normal Posture to Urinate
 • Huvudet något nedböjt
 • Gnyr
 • Hopkrupen ställning
 • Vertikala framben
 • Bakbenen mer vertikala
 • Böjd rygg
 • Spända muskler
 • Knäleden längre fram

Behandlingssätt

Treatment Options

Din veterinär skriver kanske ut medicin och rekommenderar ett specialfoder som kan hjälpa katten att återfå hälsan snabbare.

[ ↑ skip to content ↑ ]