[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Vad förorsakar stela leder?

Det finns många anledningar till varför din katt kan lida av stela leder:

Ålder

När katter blir äldre, så kommer brosket kring leder att gradvis förslitas bort. Även om detta är mycket mer vanligt för katter som är mer än 7 år gamla, kan yngre katter också lida av stela leder.

Ras

Vissa raser är mer benägna att utveckla stela leder. Exempel på raser som löper en högre risk är persier och siameser.

Övervikt

Övervikt betyder extra belastning på leder och brosk, vilket ökar risken för stela leder.

Medfödda eller ärftliga defekter

Vissa raser kan ha medfödda eller ärftliga förutsättningar som gör dem mer benägna att utveckla stela leder senare i livet.

Olyckor eller trauma

Om brosk utsätts för trauma kan det leda till stela leder senare i livet och påverka rörligheten negativt.

SE HUR j/d HJÄLPER DIN KATT

[ ↑ skip to content ↑ ]