[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Så här minimierar du foderallergier med hydrolyserad näring

Om din hund har foderallergi beror det nästan alltid på en allergisk reaktion mot proteinet i fodret. För att hantera detta kliande besvär har Hill’s tagit fram Hill’s™ Prescription Diet™ z/d™ ULTRA med kraftigt hydrolyserat protein för att minska de allergiska reaktionerna som kan påverka din hunds hud, päls och mage.

Hydrolyseringen minskar storleken på proteinerna i hundens foder så att de inte stimulerar immunförsvaret och skapar en allergisk reaktion. Hydrolyseringsnivån mäts i en enhet som kallas dalton. Ju lägre värde, desto effektivare minimeras risken för en allergisk reaktion. Den största delen av det hydrolyserade proteinet i Prescription Diet z/d ULTRA är mindre än 3 000 dalton.

Läs mer om kraftigt hydrolyserad näring och den goda smaken på Hill’s Prescription Diet z/d ULTRA och z/d Low-Allergen.

[ ↑ skip to content ↑ ]