[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Prescription Diet™ s/d™ Canine

Vid foderhantering av hundar som har sjukdomar i urinvägarna. 

Sjukdomar i urinvägarna hos hundar orsakas ofta av att mineralbaserade kristaller och stenar bildas i urinvägarna. Detta kan resultera i obehag, blod i urinen och även livshotande urinstopp. Hos hundar är det vanligt att struvitkristaller är orsaken till sjukdom i urinvägarna. 

Prescription Diet™ s/d™ är framtaget av veterinärer för att hjälpa till att lösa upp struvitkristaller och -stenar hos hunden. Struvitkristaller bildas som en reaktion på urin som innehåller mycket protein, kalcium, fosfor och magnesium i kombination med ett alkaliskt pH-värde.

Tillgängliga storlekar

  • 370g

 

Dessa mängder skall endast ses som vägledande, eftersom hundars behov varierar.1,2 Anpassa utfodringsmängden så optimal kroppsvikt behålls. Prescription DietTM s/dTM Canine rekommenderas inte för långsiktig underhållsutfodring.

 

Kroppsvikt kgBurkar 360g
2.51/3 - 1/2
52/3 - 1
101 - 1 1/2
202 - 2 1/2
302 1/2 - 3 1/2
403 1/4 - 4 1/3
503 3/4 - 5 1/4
60 +3/4 per 10 kg
[ ↑ skip to content ↑ ]