[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Prescription Diet™ Canine u/d™

För näringsmässig hantering av hundar med allvarlig njursjukdom. 
Allvarlig njursjukdom karraktäriseras av flera allvarliga och även livshotande symtom som kan förekomma hos din hund. Detta tillstånd, även kallat njurinsufficiens, är normalt irreversibelt men kan hanteras med korrekt vård och den rätta näringen. 
Prescription Diet™ Canine u/d™ är sammansatt för att hjälpa till vid hantering av hundar med problem som associeras med allvarlig njursjukdom. Njursjukdom gör att njurarna blir sämre på att rena blodet från restsubstanser och reglera kroppens vätskor. 

Tillgängliga storlekar

  • 370g

 

Dessa mängder skall endast ses som vägledande, eftersom hundars behov varierar.1,2 Anpassa utfodringsmängden så optimal kroppsvikt behålls. 

Kroppsvikt kgBurkar 370g
2.51/3 - 1/2
52/3 - 3/4
101 - 1 1/2
201 3/4 - 2 1/2
302 1/3 - 3 1/3
403 - 4
503 1/2 - 4 3/4
60 +3/4 per 10 kg

En 370g burk motsvarar 125 gram av torrfodret.9

[ ↑ skip to content ↑ ]