[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Prescription Diet™ Canine u/d™

Prescription Diet™ Canine u/d™ är framtaget för att hjälpa hundar med problem i samband med urinsten.

Huvudfördelar

  • Bidrar till minska bildningen av oxalat, urat och cystin urinsten.
  • Reducerade nivåer av högkvalitativa proteiner för att förhindra att slaggprodukter orsakar obehag hos patienter med njursvikt.
  • Minskad salthalt för kontrollerad vätskeretention vid tidig hjärtsjukdom.
Tala med din veterinär för mer information och rådgivning om vad som är bäst för din hund.

Tillgängliga storlekar

  • 5kg
  • 12kg

Dessa mängder skall endast ses som vägledande, eftersom hundars behov varierar.1,2 Anpassa utfodringsmängden så optimal kroppsvikt behålls. 

Kroppsvikt kgTorrfoder gram
2.545 - 65
5 80 - 110
10 130 - 185
20 225 - 310
30 300 - 420
40 375 - 520
50 445 - 615
60 +10 per kg
[ ↑ skip to content ↑ ]