[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Prescription Diet™ Metabolic Feline

Huvudfördelar

  • Viktminskning utan att följas av viktuppgång – 81% av katterna minskade i vikt på 2 månader i hemmet, 89% av katterna fullföljde viktminskningsprogrammet 
  • Inget behov att exakt mäta portionerna
  • Kliniskt bevisad att motverka viktuppgång efter ett viktminskningsprogram

Tala med din veterinär för närmare information och rekommendation om vad som är bäst för din katt.

Tillgängliga storlekar

  • 156g

Eftersom katters behov varierar ska dessa mängder endast ses som vägledande.

FÖR VIKFÖRLUST: Utfodringsmängden bör baseras på uppskattad målvikt och inte den nuvarande vikten.

FÖR VIKTKONTROLL: Patienter bör kontrolleras för att se att rätt kroppsvikt bibehålls. Öka fodermängden efter hand.


Utfodringsguide

Viktminskning
Målsättning kroppsvikt kg
Burkar 156 g
22/3
31
41 1/3
51 1/2
61 2/3
7 +2

Bibehållande av vik
Målsättning kroppsvikt kg
Burkar 156 g
21
31 1/2
41 2/3
52
62 1/2
7 +2 2/3

Blandad utfodringsguide

En 156 g burk motsvarar 39 gram torrfoder.

Målsättning kroppsvikt kgFÖR VIKTMINSKNING
Burk 156g
Torrfoder gramFör att bibehålla vikten
Burk 156g
Torrfoder gram
21/2 101/2 25
31/2 201/2 35
4110140
5115145
6125220
7 +15 per kg110 per kg
[ ↑ skip to content ↑ ]