[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Prescription Diet™ Metabolic Feline

Huvudfördelar

  • Viktminskning utan att följas av viktuppgång – 81% av katterna minskade i vikt på 2 månader i hemmet, 89% av katterna fullföljde viktminskningsprogrammet 
  • Inget behov att exakt mäta portionerna
  • Kliniskt bevisad att motverka viktuppgång efter ett viktminskningsprogram

Tala med din veterinär för närmare information och rekommendation om vad som är bäst för din katt.

Tillgängliga storlekar

  • 1.5kg
  • 4kg
  • 8kg

Dessa mängder skall endast ses som vägledande, eftersom katters behov varierar.1,2 Anpassa fodermängden så att optimal kroppsvikt behålls.

FÖR VIKTFÖRLUST: Utfodringsmängden bör baseras på uppskattad målvikt och inte den nuvarande vikten.

FÖR VIKTKONTROLL: Patienter bör kontrolleras för att se att optimal kroppsvikt bibehålls. Öka fodermängden efter hand.

Vid utfodring för första gången, blanda ökande mängd av djurets nya foder med en minskande mängd av det tidigare fodret över en 7-dagars period.

FÖR VIKTNEDGÅNG
Målsättning kroppsvikt kgTorrfoder gram
230
335
445
555
665
7 +9 per kg

Utfodrinsguide - För att bibehålla vikten

Target Body Weight kgkgTorrfoder gram
240
355
470
580
695
7 +15 per kg

En 156g burk motsvarar 39 gram torrfoder.

Blandad utfodringsguide - För viktreduktion

Viktminskning
Målsättning kroppsvikt kg
Portionspåsar 85gTorrfoder gram
21+10
31+20
41+30
51+35
61+45
7 +1+8 per kg

Weight Maintenance
Target Body Weight kg
Portionspåsar 85gTorrfoder gram
21+25
31+35
41+50
51+65
62+75
7 +1+11 per kg

En 156 g burk motsvarar 39 gram torrfoder.

[ ↑ skip to content ↑ ]