[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Prescription Diet™ Feline s/d™

Prescription Diet™ Feline s/d™ är framtaget av veterinärer för att hjälpa till att lösa upp struvitkristaller och -stenar hos din katt.

Huvudfördelar

  • Hjälper till att lösa upp struvitstenar.
  • Ger ett surt urin-pH för att hjälpa till att öka lösligheten av struvit
Vänligen tala med din veterinär för mer information och rådgivning om vad som är bäst för din katt.

Tillgängliga storlekar

  • 156g

 

Dessa mängder skall endast ses som vägledande, eftersom katters behov varierar.1,2 Anpassa utfodringsmängden så optimal kroppsvikt behålls.

 

Kroppsvikt kgBurkar 156 g
22/3 - 3/4
33/4 - 1
41 - 1 1/3
51 1/4 - 1 2/3
61 1/3 - 1 3/4
7 +1/4 per kg

En 156g burk motsvarar 50 gram av torrfodret s/d Feline.9

[ ↑ skip to content ↑ ]