[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Prescription Diet™ Feline s/d™

Prescription Diet™ Feline s/d™ är framtaget av veterinärer för att hjälpa till att lösa upp struvitkristaller och -stenar hos din katt.

Huvudfördelar

  • Hjälper till att lösa upp struvitstenar.
  • Ger ett surt urin-pH för att hjälpa till att öka lösligheten av struvit
Vänligen tala med din veterinär för mer information och rådgivning om vad som är bäst för din katt.

Tillgängliga storlekar

  • 1.5kg
  • 5kg

Dessa mängder skall endast ses som vägledande, eftersom katters behov varierar.1,2 Anpassa utfodringsmängden så optimal kroppsvikt behålls.

Kroppsvikt kgTorrfoder gram
230 - 40
340 - 55
450 - 65
555 - 80
665 - 90
7 +11 per kg

 

Blandad utfodringsguide

Kroppsvikt
kg
Burkar
156 g
Torrfoder
gram
21/2 10
31/2 20
4110
5120
6130
7 +16 per kg
[ ↑ skip to content ↑ ]