[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Ett engagemang
för foderkvalitet och fodersäkerhet

Säkerheten främst
i alla lägen

Hill’s-etiketten borgar för att det du ger ditt husdjur är det allra bästa. Genom rutinmässiga säkerhets- och kvalitetskontroller sätter Hill’s några av de högsta standarderna inom djurfoderindustrin.


Produktutveckling

Över 150 veterinärer, foderexperter, tekniker och diplomerade dietister på Hill’s utvecklar Science Plan™ och Prescription Diet™-foder för att möta behoven hos ditt husdjur, både när det är friskt och när det är sjukt. Varje ingrediens analyseras för att dess säkerhet ska garanteras när det ingår i det foder som ditt husdjur äter. Vi analyserar våra produkters ingrediensprofiler med avseende på mer än 100 näringsämnen för att garantera att ditt husdjur får den strikta, exakta diet som det behöver.


Ingrediensleverantörer

Vi inspekterar varje ingrediens genom mikrobiologiska, sensoriska, kemiska och främmande materialtester för att du ska känna dig trygg när du utfodrar ditt djur. Endast ingrediensleverantörer vars anläggningar lever upp till god kvalitetsstandard på råvaror är godkända av Hill’s. Varje plats för varje ingrediensleverantör måste godkännas separat för att kunna garantera en konsekvent god kvalitet på ingredienserna.

Produktframställning

Produktkvaliteten övervakas ständigt och dokumenteras elektroniskt med webbaserade kvalitetskontroller genom hela produktionsprocessen. Vi utför årliga systemkontroller vid varje tillverkningsanläggning, för att försäkra oss om att vi når upp till den höga standard Good Manufacturing Practices, GMP, (God tillverkningssed) och American Institute of Baking, AIB, så att ditt husdjurs foder är tillverkat under rena och sanitära villkor.


Den färdiga produkten

Vi utför en sista, daglig säkerhetskontroll av alla Hill’s Science Plan och Hill’s Prescription Diet-djurfoderprodukter, för att garantera säkerheten hos det foder du ger ditt djur. Alla Hill’s produkter testas för att se om de innehåller någon metall eller främmande föremål innan de släpps till försäljning. Alla färdiga produkter testas och inspekteras fysiskt med avseende på viktiga näringsämnen innan de går till försäljning, så att produkten garanterat är exakt den samma från påse till påse.

[ ↑ skip to content ↑ ]