[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Speciella behov

Din kastrerade katt1 kan vara i riskzonen

Många ansvarstagande kattägare kastrerar1 sina katter för att undvika oönskad dräktighet och bidrar därmed till att kontrollera den totala djurpopulationen. Kastrering ger dessutom positiva effekter på beteende och hälsa.

Efter kastrering1 löper katter dock ökad risk för två specifika hälsoproblem. De goda nyheterna är att speciellt anpassad näring för kastrerade katter ger en lösning som hjälper till att minska dessa risker

risker för katter

Hitta rätt produkt till din katt i Science Plan Sterilised-sortimentet

PRODUKTSORTIMENT

Mer än 3 gånger högre risk för övervikt2

kastrering
  • Ämnesomsättningen minskar och gör att katter lättare går upp i vikt3
  • Aptiten ökar med upp till 25 % samtidigt som energiförbrukningen minskar med i genomsnitt 30 %4,5
  • Överviktiga katter löper högre risk för hälsoproblem som diabetes och ledproblem6

Kastrerade katter1 löper mer än tre gånger högre risk att utveckla urinsten7

kastrering
  • Överviktiga katter är mindre aktiva och vissa dricker och kissar mer sällan
  • Urinen blir mer koncentrerad och det är risk att urinsten bildas
  • Ett felaktigt pH-värde i urinen och ett överskott av mineraler i fodret kan göra att urinsten bildas

Urinsten kan bildas om katten blir överviktig, rör på sig mindre och dricker och kissar mer sällan
Referenser
  • *Kastrerade katter definieras som katter som har opererats av en veterinär för att förhindra reproduktion.
  • Scarlett JM, Donoghue S. Obesity in cats: Prevalence and Prognosis. Vet Clin Nutr. 1996; 3 (4): 128–132.
  • Hill's forskning med uppgifter från veterinärer i Storbritannien, Frankrike och Tyskland.
  • Rijnberk A. Clinical Endocrinology of Dogs and Cats, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, the Netherlands, 1996; pp. 139-140 och 153-156.
  • Flynn MF, Hardie EM, Armstrong PJ. Effect of ovariohysterectomy on maintenance energy requirements in cats JAVMA 1996; 209 (9): 1572-1581.
  • Fettman MJ, Stanton CA, Bank LL, Hamar DW. Effects of neutering on body weight, metabolic rate and glucose tolerance of domestic cats. Res. Vet. Sci. 1997; 62: 131-136.
  • Lekcharoensuk C, Lulich JP, Osborne CA. et al. Association between patient-related factors and risk fact of calcium oxalate and magnesium ammonium phosphate urolithiasis. JAVMA 2000; 217 (4): 520–525.
[ ↑ skip to content ↑ ]