[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Hur fungerar
y/d™?

Hypertyreoidism (överskott av sköldkörtelhormon) är en vanlig endokrin sjukdom hos katter, oftast förekommande hos äldre katter. Om din katt har hypertyreoidism producerar sköldkörteln ett överskott av sköldkörtelhormon. Det är inte önskvärt och körteln kan bli förstorad.

Vanliga tecken på hypertyreoidism är viktnedgång, ökad aptit, ökad törst, hyperaktivitet, diarré och/eller kräkningar samt dålig hud och päls.

Om sjukdomen inte behandlas kan den ge allvarliga problem och kan även vara dödlig. De goda nyheterna är att sjukdomen kan behandlas framgångsrikt och hållas i schack med rätt behandling hos din veterinär.

Prescription Diet™ y/d™ Feline är det första kliniskt bevisade fodret som hanterar katters sköldkörtelproblem utan läkemedel, behandling med radioaktivt jod eller kirurgi.

Titta på den korta filmen för att se hur y/d™ fungerar.

y/d™ förbättrar tillståndet i sköldkörteln på tre veckor när det används som enda foder.

Eftersom jodhalterna i annan näring kan påverka effektiviteten av y/d™ är det viktigt att katten inte äter något annat djurfoder, matrester eller godis.

[ ↑ skip to content ↑ ]