Vi skapar en bättre morgondag, en påse i taget

Vi på Hill’s arbetar för att minimera (och återställa) de naturresurser vi använder vid produktion, förpackning och leverans av våra produkter. Därför har vi fastställt ett mål om att ha 100 % återvinningsbara foderpåsar senast 2025.

Vi har börjat genom att släppa vårt första sortiment av återvinningsbara påsar för VET ESSENTIALS – vilket gör oss till en av de första stora fodertillverkarna i Europa som övergår till återvinningsbara foderförpackningar. Låt oss titta närmare på vad som ligger bakom skapandet av återvinningsbara påsar.

Hur Hill’s utvecklade återvinningsbara påsar

Vi la nästan 3 år på att utveckla det nya återvinningsbara materialet för de nya VET ESSENTIALS-påsarna. Det krävde omfattande testning för att se till att vår kvalitet och våra säkerhetsstandarder uppfylldes. Vi testade påsarnas styrka, hållbarhet, lagringsförmåga, hur de klarar fett, fall från olika höjder med mera. I utvecklingsfasen gjordes fler än 50 olika tester på alla påsstorlekar för att kontrollera potentiella problem.

Vad är speciellt med den här teknologin?

Hittills har VET ESSENTIALS-påsar tillverkats av en kombination av PET (polyetentereftalat) och PE (polyeten). PET är samma material som används till vattenflaskor, eftersom det har bra styrka och skapar en högblank barriär. PE ger bra förseglande egenskaper så att fodret hålls så fräscht som möjligt. Men när dessa material kombineras kan återvinningsanläggningar tyvärr inte upparbeta dem och omvandla dem till ny plast.

Men vi har utvecklat en idealisk förpackningslösning för våra återvinningsbara påsar – enbart PE som monomaterial (polyeten, markerat som nr 4 LDPE = Low Density Polyethylene, dvs. polyeten av låg densitet, på VET ESSENTIALS-foderpåsar). För att få den styrka och de kvalitetsegenskaper som behövs band vi samman flera lager. Detta material finns i hela påsen, inklusive själva påsen, skjutreglaget, förslutningen och handtaget. Eftersom hela påsen är gjord av polyeten kan den återvinnas helt och hållet!

Beroende på var du bor kan du helt enkelt sortera påsen i rätt återvinningsbehållare hemma, eller lämna den på en återvinningsstation. Program och infrastruktur för att återvinna polyeten varierar mellan olika platser. Ta reda på mer information om hur man återvinner påsarna.

Vad händer efter att påsarna har återvunnits?

Eftersom våra påsar är tillverkade av polyeten (en av de mest återvunna plastsorterna) kan de omvandlas till en mängd nya konsumentprodukter och kommersiella produkter, som byggmaterial och nya förpackningar.

En påse i återvinningsflödet vid en anläggning delas upp i bitar, tvättas och torkas och placeras i en strängpress som skapar en lång plaststräng. Strängen klipps i små pellets som sedan utgör grundmaterialet till nya plastprodukter och plastförpackningar.

Små åtgärder, stor inverkan

Kvaliteten på plastpellets, grundmaterialet till nya plastprodukter, beror på hur väl det återvinningsbara avfallet har sorterats. Så det gäller för alla att göra sin del av jobbet och återvinna så mycket som möjligt och sortera avfall i rätt återvinningsbehållare. Att vidta dessa små åtgärder idag kan ha en stor inverkan imorgon.

  • Pellets av låg kvalitet kan till exempel användas för att tillverka soppåsar.
  • Pellets av hög kvalitet kan användas till varor såsom utemöbler, eller läggas till i ny plast så att det behövs mindre nytillverkad plast1.

Vårt yttersta mål är att bli avfallsfria. Ett av våra initiativ mot detta mål är att skapa återvinningsbara plastlösningar som gör det möjligt att återanvända materialet. Detta minskar behovet av nytillverkade plastmaterial och hjälper till att skapa en cirkulär ekonomi för plast.

Och för att göra återvinning ännu mer tillgängligt deltar vi i CEFLEX-projektet. CEFLEX-initiativet hjälper till att återvinna förpackningar i ett allt större antal i europeiska länder genom att:

  • Utveckla riktlinjer för hur man designar för en cirkulär ekonomi, både med tanke på förpackningar och infrastrukturen vid slutet av deras livslängd när avfall ska samlas in, sorteras och återvinnas.

  • Identifiera och stödja hållbart drivna marknader för att hjälpa till att utöka deras återvinning.

  • Föreslå en hållbar affärsstrategi där förpackningar kan samlas in, sorteras, återvinnas och återlämnas till bra kvalitet och pris.

CEFLEX syftar till att senast 2025 utveckla en etablerad infrastruktur runtom i Europa för insamling, sortering och återvinning av använda konsumentförpackningar.

Hur hjälper det att återvinna VET ESSENTIALS-påsar?

Att återvinna en VET ESSENTIALS återvinningsbar påse:

sparar-elektricitet

Sparar energi – potentiellt samma mängd energi som behövs för att ladda upp till 52 smartphones2,4

 

 

 

sparar-elektricitet

Sparar elektricitet – potentiellt samma mängd elektricitet som behövs för att en 9 W LED-lampa ska lysa dygnet runt i upp till 3 dagar2,3

 

 

sparar-på-mängden-koldioxidutsläpp

Sparar på mängden koldioxidutsläpp – potentiellt samma mängd koldioxidutsläpp som 1 km bilkörning2,5

 

 

Tänk dig vilken stor inverkan vi kan ha tillsammans om vi alla tar små steg för att göra vår del av jobbet!

Steget före för en bättre morgondag

Genom att använda återvinningsbara material, och med allas hjälp att sortera dem rätt, kommer en avfallsfri framtid lite närmare. Tillsammans kan vi arbeta för en hållbar miljö där material återanvänds och det behövs mycket mindre nya material.

Läs mer på:
https://www.hillspet.se/about-us/sustainability/recyclable-packaging

1Med nytillverkad plast menas plastharts som har skapats nyligen utan återvunnet material. Denna typ av plast produceras (av naturgas eller råolja) för att skapa helt nya plastprodukter för första gången.

2Baserat på en återvinningsbar påse för 10 kg torrfoder.

3Inverkan på miljön av att återvinna ett ytterligare ton plastavfall (polymerblandning på EU-marknaden) jämfört med att skicka det till aktuell alternativ hantering i EU (genomsnittlig blandning av förbränning och deponering). Tonini, D., Garcia-Gutierrez, P. and Nessi, S., Environmental effects of plastic waste recycling, EUR 30668 EN, Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg, 2021, ISBN 978-92-76-34297-7, doi:10.2760/955772, JRC122455.

4Baserat på en genomsnittlig besparing om 2 kWh energi från fossila bränslen (1,2). Att ladda en smartphone kräver 0,012 kWh (EPA, 2021).

5Baserat på en genomsnittlig besparing om 150 gram CO2e (1,2). Ett genomsnittligt passagerarfordon släpper ut 0,17148 kg CO2e/km (DEFRA, 2021).