date-code

Hur produktdatakoder visas på förpackningar

06.2008 G06 18:53

Best Before 01 2010 T2012312 8008

8736EA

05 2018 S23141049_9113