[ ↓ skip to navigation ↓ ]

När din hund är allvarligt sjuk

När din hund är allvarligt sjuk, gammal eller skadad kanske du måste fatta det svåra beslutet om du ska avliva honom eller inte. Det är viktigt att komma ihåg att om din hund lider, och du och din veterinär anser att han inte kommer att bli bättre, så är avlivning det mest humana och ansvarsfulla beslutet. Eutanasi (dödshjälp) som betyder "Bra Död" på gammal grekiska utförs oftast med en injektion av en stor dos barbiturat (ett effektivt bedövningsmedel) i blodet. Detta leder till en snabb insomning, medvetslöshet och hjärtstillestånd. Oftast inom en minut. En del veterinären kan komma hem till dig, men för det mesta sker eutanasi på en klinik. Tröst En del ägare väljer vara närvarande medan deras hund somnar in. Detta ger dem en chans till ett sista farväl. Det är även en chans att ge tröst och trygghet till din hund och se till att den sista stunden är fylld med värme och kärlek. Men en del ägare tycker att det är för smärtsamt att närvara när deras hund "somnar in". Även detta är ett helt acceptabelt beslut. Veterinären uppmuntrar dig att spendera lite tid ensam med din hund innan de ger injektionen. De kommer att vara snälla och förstående och se till att den sista stunden är fridfull. Din hund har kommit att blivit en älskad familjemedlem och det är helt normalt att känna en djup sorg när han dör. Kom ihåg alla underbara och positiva minnen ni har haft tillsammans och försäkra dig om att du gjorde ditt bästa för att älska din hund, ta hand om honom och göra honom lycklig till slutet.


[ ↑ skip to content ↑ ]