Passionerade för djurens välfärd

$authorText
Minuter läsning

 

Hill's Pet Nutrition är engagerade i hållbarhet och att göra en positiv inverkan i allt vi gör, inklusive att främja etiska, ansvarsfulla metoder i vår bransch. Vi är engagerade i höga standarder för lantbruksdjur och deras välfärd och fördömer starkt djurmisshandel av alla slag.

 

Hill's Europe och våra leverantörer uppfyller djurskyddsstandarder som följer de internationellt erkända fem friheterna för djurens välfärd. Vi vidtar också flera andra åtgärder för att ytterligare stödja djurskyddsinsatser, inklusive:

 

  • Dedikerad grupp av medarbetare: Vi har skapat en dedikerad grupp anställda, fokuserade på ständiga förbättringar av hur vi köper in ingredienser. Vi inser att förändring tar tid att implementera, men vi är fast beslutna att arbeta med våra leverantörer för att säkerställa transparens och ständiga förbättringar i deras verksamhet.

  • Deltagare i EU-plattformen för djurskydd: En av våra huvudprioriteringar är att aktivt främja utvecklingen och användningen av frivilliga åtaganden för att ytterligare förbättra djurens välbefinnande. Vi är aktiva deltagare i expertgruppen av EU plattformen för djurens välfärd (EU Platform on Animal Welfare), som driver meningsfulla insatser inom djurskyddsområdet.

  • Stöd till djurskyddsgrupper: Vi deltar också i flera arbetsgrupper med EU-kommissionens initiativ "End the Cage Age" i syfte att förbjuda burar och revidera EU-lagstiftningen därefter.

  • Efterlevnad av ny EU-lagstiftning: Vi strävar efter att följa ny EU-lagstiftning innan den skall implementeras, när den väl är definierad.

Dessutom har Hill's Europe ambitionen att uppnå 100 % burfri ägganvändning i framtiden, och vi är fast beslutna att samarbeta med våra europeiska leverantörer och med den bredare industrin för att driva på effektfulla förändringar i den europeiska kedjan för äggförsörjning.

 

Tillsammans med våra partners är vår ambition att göra en bättre värld för människor, husdjur och planeten och vårt fortsatta fokus på djurens välfärd är ett viktigt steg på den resan.