Engagerade för djurens välfärd

white horizon

Vi på Hill’s Pet Nutrition är engagerade i hållbarhet och att positivt påverka allt vi gör, inklusive att främja etiska, ansvarsfulla djurskyddsmetoder i vår bransch. Vi är engagerade i höga djurskyddsstandarder och fördömer starkt misshandel av djur.

Vi främjar transparens och samarbetar med våra leverantörer för positiv samhälls- och miljöpåverkan. Dessutom är vi medvetna om den otroligt viktiga rollen som andra nyckelintressenter, inklusive icke-statliga organisationer, statliga organ och forskare, spelar för att åstadkomma meningsfull förändring. Dessa partnerskap är väsentliga för att ta itu med de systemfrågor som finns i sektorn för djurfoder och att vi tillsammans kan skapa en mer hållbar framtid för hela branschen.

Hill’s Europe och våra europeiska leverantörer arbetar för att följa de internationellt erkända Farm Animal Welfare Committee’s Five Freedoms. Vi vidtar även flera andra åtgärder för att stödja ytterligare djurskyddsinsatser, bl.a:

  • Dedikerad personalgrupp: Det här teamet träffas regelbundet, sätter upp mål och driver utvecklingen mot ingredienstransparens, ansvarsfulla inköp och bättre hållbarhet för alla djurarter. Teamet består av djurskyddsspecialister, hållbarhetsledare och andra funktionella experter. När vi når milstolpar inom en snar framtid är vi fast beslutna att dela våra framsteg offentligt.

  • Leverantörsrelationer: Relationer med våra leverantörer är avgörande och vi har utvecklat och vårdat långsiktiga relationer med noggrant utvalda leverantörer som följer våra starka standarder för djurskydd, kvalitet och livsmedelssäkerhet. Vi inser att förändring av djurskyddet tar tid att genomföra. Vi arbetar med leverantörer för att säkerställa att vi tillsammans främjar djurskyddet.

  • EU:s plattform för djurskydd/fem områden: En av våra huvudprioriteringar är att aktivt främja utvecklingen och användningen av frivilliga åtaganden för att ytterligare förbättra djurskyddet. Vi följer expertgruppen för EU:s plattform för djurskydd, som utför viktiga insatser inom djurskyddsområdet. Vi inser också att det fortsätter att ske förbättringar av modernt djurskydd med de fem områdena och arbetar i diskussioner med leverantörer om dessa koncept.

  • Att vi följer Europeisk djurskyddslagstiftning: Vi strävar efter att följa ny lagstiftning innan sista datum för genomförandet.

  • Branschsamarbete: Det är viktigt för hela djurfoderbranschen att åstadkomma hållbara och varaktiga förbättringar i djurskyddet. Som medlem i FEDIAF kommer vi att arbeta för att driva djurskyddsfrågorna framåt.

  • Investeringar i alternativa proteiner: I samarbete med partners utforskar vi kontinuerligt nya teknologier för att erbjuda mer hållbara ingredienslösningar för djurfoder, till exempel proteiner som utvecklats genom jäsning och inblandning av insektsprotein.

  • Fiskprodukter med hållbart ursprung: Fisken vi köper in till våra produkter kommer uteslutande från leverantörer som fångat den eller odlat den hållbart och som är certifierade genom Aquaculture Stewardship Council, Marine Trust och Friends of the Sea.

  • Löfte för fjäderfäprodukter: Vi kommer att köpa 100 % burfria ägg- och äggprodukter för torra och våta produkter i slutet av 2024 från våra Europabaserade leverantörer, som täcker de flesta av våra europeiska produkter.

Vi kommer att be alla våra leverantörer baserade i Europa att uppfylla alla kriterier i European Chicken Commitment senast 2026. Vi utvärderar kontinuerligt andra humana principer balanserade med nuvarande och pågående djursjukdomsrisker.

Även om det kommer att ta tid att genomtänkt genomföra förändringar i leveranskedjan, inriktar vi vårt pågående samarbete med att arbeta med vårt globala leveransnätverk för att åstadkomma positiva förändringar i den humana behandlingen av djur.

  • Löfte för andra animaliska ingredienser: Vi utvecklar standarder för djurskydd för andra ingredienser som används i våra produkter, som fläsk och nötkött, och vi kommer att dela våra framsteg från och med 2024.

Vår ambition med våra leveranspartners är att skapa en bättre värld för människor, djur och planeten, och vårt fortsatta fokus på djurskydd är ett viktigt steg på den resan.