Kvalitet och säkerhet

LITA PÅ HILL'S-STANDARDEN

Ett erkänt engagemang för kvalitet och säkerhet.

Bowls of various grains, which are used in some Hill's pet food.

1PRODUKTUTVECKLING

Över 220 veterinärer, foderexperter, tekniker och diplomerade dietister vid Hill's utvecklar alla Hill's foder för att uppfylla behoven hos din hund eller katt.

PRODUCT DEVELOPMENT
PRODUCT DEVELOPMENT
Salmon, a high-quality ingredients used in Hill's pet food.

2Ingrediensleverantörer

Vi accepterar bara ingredienser från leverantörer med anläggningar som uppfyller strikta kvalitetsstandarder och som är godkända av Hill's.

Vi inte bara granskar varje ingrediens för att säkerställa dess säkerhet, utan vi analyserar också varje produkts ingrediensprofil vad gäller essentiella näringsämnen, för att se till att din hund eller katt får den exakta sammansättning som den behöver.

A safety check is performed on recently produced pet food.

3Produktframställning

Vi utför årliga systemkontroller vid varje tillverkningsanläggning, för att försäkra oss om att vi når upp till den höga standard som din hund eller katt förtjänar.

Vi kräver efterlevnad av aktuell god tillverkningssed och Hill's höga kvalitetsstandarder, så att fodret tillverkas under rena och sanitära förhållanden.

 

4Den färdiga produkten

Vi utför slutliga säkerhetskontroller varje dag på alla Hill's foderprodukter för att hjälpa till att säkerställa fodrets säkerhet.

Alla färdiga produkter kontrolleras även fysiskt och testas vad gäller huvudingredienser innan de släpps ut på marknaden, för att säkerställa att din hund eller katt får en enhetlig produkt från en påse till en annan.