Vad är njursvikt hos hund?

 

Hundens njurar är viktiga eftersom de tar bort avfallsprodukter från blodet och bibehåller normal vätske- och mineralbalans i kroppen. Men om njurarna inte kan göra sitt jobb kan resultatet bli livshotande för hunden.

Njursvikt är en sjukdom som skadar hundens njurar och leder till njursjukdom. Den vanligaste och mest spridda formen av njursvikt hos hundar är kronisk njursjukdom.

Tidig upptäckt av njursvikt hos hunden

 

I vissa fall kan hundar visa tidiga varningstecken på njursjukdom. Men tecken på allvarlig sjukdom märks först efter att 75 procent av njurfunktionen redan är borta. Detta är anledningen till att det är så viktigt att upptäcka njursvikt hos hunden tidigt.

 

Ju tidigare njursjukdom upptäcks, desto mer tid finns det för att behandla den bakomliggande orsaken eller bromsa sjukdomsförloppet. När diagnosen ställs har sjukdomen redan funnits med i bilden en längre tid. Men även om detta är en livslång sjukdom, kan den hanteras mycket väl med rätt nutrition.

 

VIKTIGT: Ökad törst kan vara det första tecknet på njursvikt. Om du märker detta eller några av tecknen som beskrivs nedan, ska du omgående kontakta veterinär.

Vad orsakar njursjukdom hos hund?

Ålder

Risken att hunden utvecklar njurproblem fördubblas vid 10 till 15 års ålder

Foder

Vissa hundfoder med mycket fosfor, natrium och protein kan snabba på utvecklingen av kronisk njursjukdom

Ras

Vissa raser har större benägenhet att utveckla vissa njursjukdomar

 

Hur visar sig njursjukdom hos hund?

 

 

Det kan vara svårt att känna igen tecken på njursjukdom, men om du märker något av följande, kan det betyda att hunden har problem med njurarna. Tala med veterinären om du ser några av dessa tecken.

 • Ökad törst och urinering
 • Minskad aptit
 • Viktminskning
 • Dålig andedräkt och öm mun
 • Viktminskning och svaghet
 • Kräkning och diarré

Om hunden får diagnosen njursjukdom, kan veterinären beskriva den som antingen akut eller kronisk.

Akut njursjukdom: Akut, eller plötslig, njursjukdom hos hund kan orsakas av:

 • Blodförlust
 • Chock
 • Kirurgisk stress
 • Trauma
 • Allvarlig uttorkning
 • Gifter
 • Läkemedel
 • Obstruktion av urinflödet
 • Infektion

Kronisk njursjukdom: Kronisk, eller långsiktig, njursjukdom kan bero på ovannämnda faktorer, plus ras och arv, i kombination med näringsfaktorer och brister i immunförsvaret. Kronisk njursjukdom är progressivt och obotligt.

Hur nutrition kan hjälpa som behandling

Fodret som din hund äter har stor betydelse för hundens allmänhälsa och välmående. Om hunden får diagnosen njursjukdom kan det hjälpa att minska intaget av protein, fosfor och salt. Lägre fosforhalt verkar vara särskilt viktigt för att bromsa njurskadorna och dämpa de kliniska symtomen. Lägre proteinhalt kan också hjälpa till att återställa en normal syra-basbalans.

Om hunden har njurproblem kan rätt nutrition påverka hundens livskvalitet i positiv riktning. Tala med veterinären för att ta reda på om Hill's™ Prescription Diet™ k/d™ kan hjälpa till med hundens njurhälsa.

anchor

Ta hand om din hund

ARTIKLAR OCH VERKTYG

Center för hund- och kattskötsel