Vad är Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD)?

Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD) är en allmän term som till exempel inkluderar urinstenar och andra orsaker till irriterad blåsa.

Den vanligaste sjukdomen i gruppen är Felin Idiopatisk Cystit (FIC). FIC involverar inflammation av okänd orsak, men man tror att stress är en viktig faktor.

FLUTD kan inkludera urinvägsinfektion hos katt, men det är sällsynt. Om du ser blod i kattens urin är det troligen ett tecken på FLUTD, urinstenar eller en uretraplugg – inte en infektion. Hos hundar är blod i urinen ofta ett tecken på en infektion, men det är sällan fallet hos unga till medelålders katter.

FLUTD kopplas även till bildning av kristaller och stenar i urinvägarna som kan orsaka många och smärtsamma sjukdomar hos katten. Struvit- och kalciumoxalatstenar är vanliga stentyper.

Struvitkristaller i kattens urin kan i kombination med slem bilda en uretraplugg. Uretra (urinröret) är ett rör som leder urin från urinblåsan och ut ur kroppen.

Om katten har problem med att kissa kan det bero på att urinvägarna är blockerade. Kontakta veterinär omedelbart eftersom ett sådant tillstånd är akut och kan leda till dödsfall om det inte behandlas.

 

Vilka är tecknen på FLUTD hos din katt?

 

 

Om katten visar några av dessa varningstecken på FLUTD bör du tala med veterinären.

  • Urinerar utanför lådan (olämpligt urinerande)
  • Svårt att urinera
  • Tappar kontrollen över blåsan
  • Urinerar mer frekvent, ofta små mängder urin
  • Rosa, mörk eller blodig urin
  • Skriker av smärta/gör ljud när den försöker urinera
  • Slickar runt könsorganen
  • Nedsatt aptit
  • Brist på energi eller intresse för vanliga aktiviteter

 

Nutritionsrisker för FLUTD

 

Du vet redan att fodret du ger din katt är extremt viktigt för allmänhälsan. Men att ge fel foder kan bidra till att katten utvecklar FLUTD eller en annan urinvägsinfektion.

 

Ett överskott på mineraler såsom kalcium, fosfor och magnesium som finns i visst kattfoder kan få kristaller att bildas i urinen, vilket ibland leder till urinstenar.

Foder påverkar urinens pH-värde (surhetsgraden). Urinen bör vara måttligt sur för att urinvägarna ska hålla sig friska, eftersom det är svårare för struvitkristaller att växa i en sur miljö.

Risker i hemmiljön och andra orsaker

 

Stress

Stress kan påverka urinvägarna hos katter, vilket kan leda till smärtsam inflammation. Stress kan orsakas av faktorer såsom besökare, konflikter med andra djur eller brist på platser där katten kan vila eller gömma sig.

Övervikt

Överviktiga katter löper större risk att drabbas av FLUTD.

Lågt vattenintag

När katter dricker för lite blir urinen mer koncentrerad, vilket ökar risken för uppkomst av urinstenar.

Kattlådan

Katter kan associera smärtsam urinering med kattlådan och sluta att använda den.

 

Behandling och återkomst av FLUTD

 

 

FLUTD är allvarligt och kräver veterinärvård. Som tur är kan du hjälpa katten att återhämta sig med behandling hos veterinären och rätt diet för FLUTD.
Alla katter som har behandlats för urinvägssjukdom har lättare att drabbas av det igen. Även med den bästa behandlingen kan vissa katter få återkommande tecken eller periodvis återkommande sjukdom. Titta noga efter återkommande tecken och symtom och tala med veterinären om du ser att tecknen dyker upp igen.

anchor

Ta hand om din katt

ARTIKLAR OCH VERKTYG

Hund- och kattskötsel

 

Låt inte din katt lida av urinproblem

 

FLUTD kan vara en svår sak för dig och din katt. Se
vilka lösningar vi behöver hjälpa till med.

 

Se Wellness-alternativ