Varför kissar min katt blod?

Publicerad av DR. LACI SCHAIBLE
medical badge Granskad av DR. Emma Milne .
minuters läsning

Hitta mat som passar ditt husdjurs behov

Find a dog food that fits your pet’s needs

Find a cat food that fits your pet’s needs

Om du någonsin har sett din katt kissa blod så vet du hur oroväckande det kan vara. Även om det inte är något man någonsin vill bevittna är blod i katturin faktiskt ganska vanligt. Hematuri, det vetenskapliga namnet för blod i urinen, kan orsakas av problem i urinvägarna eller till och med av sjukdomsprocesser på andra ställen i kroppen som kan påverka urinvägarna eller njurarna.

Blod i katturin: Tecken att leta efter

Hematuri kan vara lika uppenbart som blod eller blodproppar i urinen, men det är inte alltid så synligt. De flesta fall av hematuri diagnostiseras faktiskt på mikroskopisk nivå i vad som verkar vara normalfärgad urin; i dessa fall finns det bara en liten mängd blod. Hematuri kan leda till att urinen blir rosa eller röd.

Enligt American Veterinary Medical Association är några av de andra tecknen som du kan se tillsammans med en färgförändring i urinen följande:

 • Ökat drickande
 • Ökad urinering
 • Svårigheter att urinera
 • Låter när den är i kattlådan
 • Går in och ut ur kattlådan upprepade gånger
 • Urinolyckor utanför kattlådan
 • Oförmåga att urinera helt och hållet (en medicinsk nödsituation)
 • Blåmärken på huden i form av tydliga blåmärken eller små prickar
 • Blödning från t.ex. näsa, tandkött, ögon, öron eller ändtarmen samt blodiga kräkningar eller avföring

Katt som använder toalett, katt i kattlåda, för bajsa eller urinera, bajsar i ren sandtoalett. En katt som tittar på sitt eget bajs i den blå kattlådan. Katt hemma.

Orsaker till blod i urinen

Problem i urinvägarna kan vara i den övre delen - njurarna och urinledarna - eller i den nedre delen - blåsan och urinröret - eller naturligtvis i båda. Alla dessa kan orsaka blod i urinen. De flesta av de fall vi ser är i den nedre delen och vi grupperar dessa sjukdomar och kallar dem Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD).

Vissa orsaker till blod i urinen är mycket vanligare än andra. Det vanligaste är något som kallas Feline Idiopathic Cystitis (FIC). Många veterinärer kallar detta för "stresscystit" eftersom det vanligtvis ses hos katter som inte är helt avslappnade i sin hemmiljö. Vi kommer att tala mer om det senare. En annan vanlig orsak är kristaller eller stenar i urinblåsan eller njurarna. Dessa är ofta relaterade till FIC och beror ibland på andra problem i kroppen, t.ex. njursjukdomar eller, sällan hos katter, urinvägsinfektioner.

För att kunna behandla din katt så effektivt som möjligt måste din veterinär ta reda på den exakta orsaken till blodet i urinen eller andra tecken som din katt kan ha. Detta innebär vanligtvis att man tar ett urinprov för att kontrollera pH-värdet, hur koncentrerad urinen är och om det finns kristaller eller någon infektion. De kanske också vill ta ett blodprov för att se till att det inte finns några större problem, t.ex. njursjukdomar. De måste också veta exakt hur din katt lever, eftersom katter som hålls inomhus och katter som lever tillsammans med andra katter löper större risk att drabbas av stresscystit än enskilda katter som har tillgång till utomhusvistelse. De vill också veta vad din katt normalt äter, eftersom mat är ett viktigt alternativ för att behandla dessa problem.

Behandling av FLUTD och blod i urinen.

Som med allt annat beror rätt behandling på den exakta orsaken. Underliggande sjukdomar måste åtgärdas, men de flesta fall av urinsjukdomar gynnas av en kostförändring och särskild uppmärksamhet på vattenintaget. Viss mat används för att lösa upp vissa typer av kristaller och stenar och förhindrar att de återkommer. Vissa typer av stenar måste avlägsnas genom en operation eftersom de inte kan lösas upp. I dessa fall ska man normalt gå vidare med mat framtagen för att förhindra att stenarna kommer tillbaka. Mat gjord för urinproblem har något förändrade mineralnivåer, omegaoljor som bidrar till att hjälpa till med inflammation och vissa har också naturliga tillsatser med en lugnande effekt.

Vattenintag är mycket viktigt för alla katter med urinproblem. Katter har utvecklats från släktingar som lever i öknen och tenderar att ha en naturligt mycket koncentrerad urin. Detta gör att kristaller och stenar lättare kan bildas. Att se till att de dricker mycket hjälper till att spola systemet och gör det mindre troligt att det återkommer. Många katter äter bara torrfoder och det är bra, men våtfoder är ett enkelt sätt att öka vattenintaget om du inte har provat det. Oavsett om du matar med våt- eller torrfoder är det också viktigt att ha gott om friskt vatten på flera ställen i huset. Det betyder att din katt eller dina katter aldrig behöver gå långt för att dricka. Vissa katter älskar också att dricka rinnande vatten och kattfontäner kan vara till stor hjälp.

När det gäller FIC och stress kan din veterinär be dig att försöka göra några förändringar i hemmet också, för att hjälpa maten att fungera och få din katt att känna sig mer avslappnad. Saker att tänka på är bland annat;

 • Se till att alla dina katter har tillgång till mat och vatten som inte är bredvid varandra. Den allmänna regeln är att ha en skål för varje katt plus en extra skål. Dessa bör finnas på många olika ställen så att även den mest skygga katten kan äta och dricka i lugn och ro.
 • Erbjud kattlådor om du inte redan har det. Även här är det bäst att ha en mer än det antal katter du har. De ska vara på lugna, avskilda platser och på avstånd från mat och vatten.
 • Erbjud utomhustillgång om det är möjligt så att dina katter kan utforska och välja var de vill gå på toaletten.
 • Se till att det finns gott om höga gömställen för alla dina katter. Att ställa hyllor eller möbler i korridorer kan också ge katterna möjlighet att undvika andra katter som de inte tycker så mycket om!

Det är mycket viktigt att se till att din katt äter ett välbalanserat foder som är komplett och balanserat för hans eller hennes livsfas (inte bara "alla" livsfaser). Visst foder kan innehålla höga halter av mineraler som kan bidra till att det bildas kristaller och stenar, som sedan kan bidra till sjukdomar i de nedre urinvägarna.

FLUTD är vanligt hos katter, men om du någonsin märker att en katt kissar blod ska du aldrig göra några antaganden. Sök alltid veterinärvård först för att utesluta behandlingsbara sjukdomar och kom ihåg att oförmåga att urinera är en livshotande medicinsk nödsituation.

Kort om författaren

Dr. Laci Schaible

Dr. Laci Schaible är smådjursveterinär och författare inom veterinärmedicin. Hon har vunnit många priser för sitt engagemang för utbildning av husdjursägare och anses vara en ledande expert på veterinärmedicinsk telemedicin.

Relaterade artiklar

Relaterade produkter