Vårt engagemang
för djurhälsa

Djurvälfärd

Alla hundar och katter som Hill’s Pet Nutrition ansvarar för lever i en kärleksfull, säker, lekfull och ren miljö. Vi använder bara icke-invasiva, humana forskningsmetoder som krävs för att utveckla nutritionsteknologi så att hundar och katter kan få ett längre och hälsosammare liv. Våra genombrott inom djurnutrition saknar motstycke inom foderindustrin och vi har byggt upp vår verksamhet och vårt rykte genom att alltid tillämpa de högsta etiska standarderna.

Dagligen bevisar vi att vetenskaplig kvalitetsteknik och omtänksam djurskötsel samverkar för förbättrad djurhälsa. Därför stöder [och bedriver] Hill’s bara ansvarsfull, omtänksam och human behandling av hundar och katter. Alla studier som genomförs av Hill’s - oavsett om de bedrivs vid Hill’s Pet Nutrition Center eller externt i konsumenternas hem, på veterinärutbildningar eller annan plats - måste följa Hill’s strikta riktlinjer för att garantera överlägsen djurskötsel

  • Vi deltar inte i studier som äventyrar hundars och katters hälsa. Alla studier som stöds av Hill’s syftar till att bibehålla eller förbättra djurens hälsa. Ingen studie kommer att genomföras på katter eller hundar, som kräver eutanasi.
  • När vi undersöker hur ett näringsämne absorberas, distribueras, lagras, används och frigörs i kroppen hos hundar eller katter, används enbart forskningsmetoder som motsvarar de näringsrelaterade eller medicinska studier som bedrivs på människor. Hill's stöder inte och utför inte studier som orsakar smärta eller skador hos hundar eller katter. Det här baserar vi på tron att det som orsakar smärta hos människor också gör det hos hundar och katter.
  • Vi genomför bara studier om vi har övertygande bevis på att vi kan förbättra våra hundars och katters hälsa och välbefinnande. Dessa studier leder ofta till banbrytande nutritionsresultat, som förbättrar livet för miljontals hundar och katter.
  • Vi letar ständigt efter sätt att minska beroendet av forskning på djur. Ett stort antal hundar och katter som deltar i våra utfodringsstudier ingår i tester som genomförs i hemmen. Våra veterinärer och dietister är skickliga på att utveckla modeller som simulerar djursystem. För munvårdstestning har vi till exempel tagit fram en ”artificiell mun”, som mäter effektiviteten hos nya tekniker. Ett annat exempel är den matematiska formel som vi utvecklat och använder, som baseras på fodrets nutritionsprofil och som på ett korrekt sätt kalkylerar pH-värdet i katters urin, utan att testning på djur behövs.
  • För att försäkra katt- och hundägare om att våra terapeutiska foder är säkra och effektiva, stöder vi studier som använder sig av hundar och katter med naturligt förekommande sjukdomar eller tillstånd. Vi deltar inte i studier där kirurgiska eller icke-kirurgiska metoder tillämpas för att skapa eller simulera sjukdomstillstånd.
  • Hill's center för hund- och kattnutrition och alla externa aktörer som Hill's stöder måste motsvara eller överträffa alla branschreglerande standarder för skötsel av hundar och katter. För alla studier som bedrivs vid externa anläggningar utser vi ”husdjursadvokater”, som ansvarar för varje enskilt djurs skötsel och situation. Nyckelkomponenter är möjlighet till motion och en socialt berikad miljö.
  • Vi ger vårt helhjärtade stöd och uppmuntran till adoption av hundar och katter som tidigare deltagit i studier. Vi vill uppmana nya djurägare att göra efterforskningar och ta reda på hur ett djur ska skötas, innan man bestämmer sig för att ta emot det i sitt hem.
  • Vi publicerar resultaten från våra studier för att sprida kunskap om nutritionsrelaterad hälsovård och för att förhindra onödig upprepning av studier som innefattar hundar och katter.
  • Hill's använder bara data från studier som ligger inom det offentliga området (publicerade tidigare) eller som genomförts i enlighet med de globala riktlinjerna för djurhälsa.