Vår historia

Vår historia

Under slutet av 1930-talet reste Morris Frank, en ung blind man, runt i USA med sin ledarhund Buddy för att kampanja för ledarhundar från Seeing Eye®. Men Buddy, en schäfer, led av njursvikt och Morris Frank bad dr Mark Morris senior om hjälp. Dr Morris ansåg att Buddys sjukdom berodde på dålig nutrition, så han utvecklade ett nytt foder tillsammans med sin fru Louise Morris, hemma i sitt kök. Louise och tre andra kvinnor fortsatte att tillverka fodret i familjen Morris källare, och förvarade det i glasburkar från Ball®. Raritan Ration B var föregångaren till Hill's™ Prescription Diet™ k/d™ Canine och har tagits fram för hundar med njursvikt och njurinsufficiens.

Dr Morris skickade fodret till Morris Frank, som reste runt i landet med Buddy. Men glasburkarna gick ofta sönder på vägen. Morris Frank såg då till att flera tusen plåtburkar och en manuell konserveringsmaskin skickades till dr Morris. Hans personal började då förpacka fodret på plåtburkar.

Ett nytt samarbete

1948 anlitade dr Morris Burton Hill vid Hill Packing Company i Topeka, Kansas, för att förpacka fodret i plåtburkar med ett nytt namn, Canine k/d™, och gav Hill licens att tillverka hans foder.

Under de följande åren utvecklades samarbetet mellan dr Morris och Hill Packing Company till Hill's™ Pet Nutrition, och det fortsatte att växa och nya sammansättningar av terapeutiskt foder lades till Prescription Diet™-sortimentet. Dr Morris startade ett forskningslaboratorium i Topeka 1951 när det fanns fyra Prescription Diet-foder tillgängliga för hund.

Dr Morris son dr Mark Morris junior fortsatte att hjälpa Hill's Pet Nutrition att växa under de kommande årtiondena. Den yngre dr Morris märkte att det fanns en efterfrågan på konsekventa, högkvalitativa foder att använda inom forskning. Därför utvecklade han en fodersammansättning för friska hundar och katter. Fodersortimentet blev tillgängligt 1968 via veterinärer och yrkesverksamma under namnet Hill's™ Science Diet™. Sortimentet har fortsatt att expandera och innehåller idag över 50 foder med sammansättningar för många olika livsstadier och särskilda behov hos friska hundar och katter.

Hill's idag

1976 köpte Colgate-Palmolive Company Hill's Pet Nutrition. Idag finns Hill's™ foderprodukter i 86 länder runtom i världen. Företagets försäljning nådde upp till 1 miljard dollar 1999 och fortsätter att växa varje år. Veterinärer i hela världen rekommenderar och ger sina egna hundar och katter produkter från Hill's oftare än andra fodermärken.

Vid Hill's center för hund- och kattnutrition i Topeka (Kansas) arbetar veterinärer och certifierade specialister inom nutrition och invärtes medicin. För att de ska kunna utveckla näringsrika och välsmakande foder har de hjälp av en grupp hundar och katter. Alla hundar och katter har ett eget team som ger dem en ren och stor yta att bo på, motionsytor, en agilitybana och andra människor och djur att umgås med. Denna anläggning i världsklass innehåller även ett fullt utrustat djursjukhus som certifierats av American Animal Hospital Association (AAHA) och som följer de högsta aktuella standarderna för smådjurssjukhus.

Traditionen om omsorg om hundar och katter startade med en fantastisk veterinär år 1939 – idag är det Hill's Pet Nutrition som för traditionen vidare. Våra foder Prescription Diet™, Science Plan™ och Ideal Balance™ är de allra mest högkvalitativa fodren som finns på marknaden.

®/ ™ Seeing Eye är ett varumärke som ägs av Seeing Eye, Inc. Ball är ett varumärke som ägs av Ball Corporation.