Ögonvård för katter: 6 ögonproblem hos katter att se upp för och förebygga

Published by Jean Marie Bauhaus
min read

Hitta mat som passar ditt husdjurs behov

Find a dog food that fits your pet’s needs

Find a cat food that fits your pet’s needs

Din katt blinkar hela tiden och den gnuggar sig i ögonen. Det är allergisäsong och det bränner och kliar i dina ögon också. Kan det vara så att din katt är allergisk, eller kan det vara ett mer allvarligt problem? Ögonvård är viktigt för kattens allmänna hälsa. Om du känner till de olika ögonproblem som en katt kan drabbas av kan du hjälpa till att förebygga allvarliga komplikationer.

Katter är visserligen inte lika drabbade av ögonproblem som hundar brukar vara, men när de utvecklar ögonproblem är de ofta kroniska, enligt Animal Eye Care. Här är sex ögonproblem som du troligen kommer att stöta på:

1. Konjunktivit

Konjunktivit, eller binhinneinflammation, kallas i dagligt tal ofta bara för ögoninflammation och uppstår när slemhinnan som finns både på utsidan av ögongloben och insidan av ögonlocket blir inflammerad. Precis som när människor drabbas av bindhinneinflammation kan tillståndet vara mycket smittsamt, men kattversionen kan bara föras vidare till andra katter.

 • Orsaker: Konjunktivit uppstår vanligen på grund av en infektion i de övre andningsvägarna som orsakats av antingen ett virus eller en bakterieinfektion, enligt Cornell University College of Veterinary Medicine. Dock kan även fysiska skador på bindhinnan, allergi eller nedsatt tårproduktion också leda till bindhinneinflammation.
 • Tecken och symtom: Det tydligaste symtomet är rinnande ögon. Vätskan som kommer från ögonen kan vara klar eller grå, gul, grön eller till och med en mörk, roströd färg. Ögonlock och slemhinnor kan verka svullet och/eller rött. Ett eller båda ögonen kan drabbas. Andra tecken på infektion i de övre andningsvägarna, såsom nysningar eller vätska från nosen, kan också förekomma.
 • Behandling: Vanligen behandlas konjunktivit med lokalverkande droppar eller salva. Om en övre luftvägssjukdom förekommer kan veterinären behandla även denna. En typ av infektion som ofta resulterar i denna ögonsjukdom är FHV-1, eller felint herpesvirus. Om detta fastställts vara orsaken kan veterinären förskriva ytterligare behandling för att kontrollera viruset och förebygga att sjukdomen uppstår på nytt.

2. Ögoninfektioner

Ögoninfektioner är vanliga hos katter. Även dessa uppstår vanligen på grund av en infektion i de övre luftvägarna som sprider sig till ögonen. Om ögoninfektionerna är smittsamma eller inte beror på den bakomliggande orsaken.

 • Orsaker: Ögoninfektioner kan orsakas av ett antal olika syndabockar, såsom bakterier, virus, svamp eller parasiter.
 • Tecken och symtom: Vanliga tecken på att katten kan ha en ögoninfektion är att den gnuggar ögonen och kisar. Andra symtom är röda och svullna ögon, vätskande ögon samt att katten nyser och det kommer vätska från nosen.
 • Behandling: Vanligen behandlar veterinären den underliggande infektionen som orsakar ögonbesvären. För milda infektioner är det inte ovanligt att man fokuserar på att behandla symtomen genom att ge vila, hålla ögonen rena och tillhandahålla en hälsosam kost och gott om vätska. Allvarliga infektioner kan behandlas med lokalverkande salvor eller ögondroppar och eventuellt även allmän antibiotika.

3. Irritation

Katter lider oftast inte av den typ av allergi som ger kliande, vätskande ögon, men irriterande ämnen i miljön kan ha en liknande effekt.

 • Orsaker: För katter kan starka dofter, såsom parfym, rengöringsmedel, tobaksrök och damm irritera ögonen. Allt som kommer in i kattens ögon kan orsaka en irritation.
 • STecken och symtom: Se upp med tecken på besvär såsom att katten kisar eller gnuggar ögonen samt röda och vätskande ögon.
 • Behandling: Om det är uppenbart att det är irritation som orsakar kattens symtom kan du, om katten tillåter det, försöka att skölja kattens ögon med en lösning för ögondusch. Eftersom symtom på irritation dock nästan är identiska med symtom på mer allvarliga problem är det bäst att prata med veterinären om du upptäcker tecken på ögonbesvär. Det är också en bra idé att avlägsna det irriterande ämnet från hemmet om du vet vad som orsakar besvären.Veterinary placing a few drops of eye drops cat

4. Hornhinnesår

Sår på hornhinnan kan vara ett allvarligt problem och innebär att ögats yta är skadat. Den drabbade delen av själva ögat ser grumlig ut.

 • Orsaker: Hornhinnesår kan uppstå som en följd av ögonskador, kronisk torra ögon eller anatomiska abnormiteter. De kan också orsakas av ögoninfektioner, särskilt om de inte behandlas.
 • Tecken och symtom: Förutom grumlighet i det drabbade området inkluderar tecken på hornhinnesår att katten gnuggar ögat och kisar, verkar ha ont, samt rött och vätskande öga.
 • Behandling: Milda hornhinnesår läker ofta när den underliggande orsaken behandlas, men veterinären kan också skriva ut en antibiotisk salva eller droppar och något som lindrar kattens smärta. Sår som går djupt in i ögat kan kräva kirurgi. Med rätt behandling kan hornhinnesår vanligtvis botas, men om det inte behandlas kan det leda till permanent blindhet och även missbildning.

5. Glaukom (grön starr)

Detta tillstånd uppstår på grund av för högt tryck i ögat som orsakas av ansamling av överskottsvätska. Glaukom är ett allvarligt tillstånd som bör behandlas så snabbt som möjligt för att förebygga permanent blindhet eller missbildning.

 • Orsaker: Ett antal saker kan hindra att ögonvätskan dräneras, vilket leder till att den ansamlas och orsakar glaukom. Bland annat anatomiska abnormiteter, ögoninfektioner, inflammation, trauma mot ögat och tumörer. Vissa katter är genetiskt mer benägna att drabbas av denna åkomma, och i sådana fall är det inte ovanligt att båda ögonen drabbas.
 • Tecken och symtom: Katter med glaukom visar i allmänhet tecken på betydande smärta, som kan inkludera att katten gnuggar ögonen och kisar, drar sig undan från människor och skriker eller jämrar sig. Ögonen kan se grumliga ut, avge vätska eller vara röda. I allvarliga fall kan själva ögongloben verka svullen.
 • Behandling: Om du misstänker att din katt har glaukom ska du ta med den till veterinären direkt. Ju snabbare det ökade trycket i ögat kan minskas desto större är chanserna att ögat kan räddas. I milda fall försvinner glaukom av sig självt när den underliggande orsaken hanteras, men allvarligare fall kan kräva löpande hantering för att förhindra att överskottsvätska ansamlas. I värsta fall kan det vara nödvändigt att ta bort ögat.

6. Katarakt (grå starr)

Grå starr, eller katarakt, är ett grumligt område som bildas på ögonlinsen och blockerar ljuset från att nå den bakre delen av ögat. Detta innebär att synen försämras och leder i vissa fall till blindhet.

 • Orsaker: Grå starr kan bero på ålder, men det kan också orsakas av diabetes eller inflammation i ögats druvhinna. Grå starr kan uppstå på grund av en elektrisk chock eller exponering för strålning eller ett giftigt ämne. Det kan också vara ett tecken på kalciumbrist.
 • Tecken och symtom: Grå starr ger ögat ett mjölkvitt, grumligt utseende. Grå starr syns vanligen inte förrän det gått så långt att det påverkat synen och katten visar tecken på synnedsättning, som att den går in i saker eller rör sig sakta, särskilt i svagt ljus. Om grå starr orsakats av diabetes kan katten ha symtom som viktnedgång, överdriven törst och frekvent urinerande.
 • Behandling: Du bör kontakta veterinär för att utesluta icke-åldersrelaterade orsaker, som, vid förekomst, behöver behandlas separat. Operation ett alternativ för att avlägsna den grumliga linsen och sätta in en konstgjord, men katten kan anpassa sig ganska väl till synnedsättning så länge som den är inomhus och hålls borta från farliga situationer.

Ögonvård för katt

Om katten visar tecken på ögonproblem är det viktigt att ta den till veterinären direkt. Olika tillstånd kan ha många liknande symtom och därför är det omöjligt att diagnosticera ögonproblem korrekt utan en undersökning. Att försöka gissa vad problemet är eller vänta för att se om det kommer att ordna sig av sig självt innebär bara att man slösar tid som kan vara avgörande för att rädda kattens öga om tillståndet visar sig vara allvarligt.

Oavsett om din katt visar några tecken på ögonproblem eller inte kan god ögonvård hjälpa till att förebygga sådana problem från att utvecklas till att börja med. Genom att ge din katt högkvalitativt kattfoder, de rekommenderade vaccinationerna och begränsar exponeringen för främmande katter som kan vara smittsamma kommer du långt vad gäller att skydda kattens ögon – för att inte tala om kattens hälsa i stort och dess livskvalitet.

Contributor Bio

Jean Marie Bauhaus

Jean Marie Bauhaus

Jean Marie Bauhaus är skönlitterär författare, frilansskribent och redaktör bosatt i Tulsa, Oklahoma. Hon skriver ofta om husdjur och deras hälsa från sitt hemmakontor där hon har ett helt gäng med fyrfota assistenter.