Mastcellstumörer hos hundar: Orsaker, utseende, behandling med mera

Publicerad av
minuters läsning

Hitta mat som passar ditt husdjurs behov

Find a dog food that fits your pet’s needs

Find a cat food that fits your pet’s needs

Mastcellstumörer hos hundar är de vanligaste hudtumörerna hos hundar, enligt Animal Trust. Men vad exakt är en mastcellstumör, vilka tecken på mastcellstumörer hos hundar finns det och kan dessa tumörer behandlas?

Orsaker till mastcellstumörer hos hundar

Ung kvinna som leker med sin hund i hemmet

Mastcellerna i sig är inte cancerceller. Som Animal Trust förklarar så är de en typ av vita blodkroppar. De har sitt ursprung i benmärgen och finns i kroppens olika vävnader där de har en rad olika roller. Dessa inkluderar inflammatoriska reaktioner, allergiska reaktioner, reaktioner på närvaro av parasiter och till och med nedbrytning av döda vävnader.

Ibland går det snett, tyvärr. Av skäl som veterinärforskare ännu inte förstår muterar mastceller ibland och massförökar sig vilket strider mot den normala livscykeln som håller antalet mastceller i schack. Denna oreglerade tillväxt resulterar i en mastcellstumör. Dessa tumörer kan förekomma hos hundar av alla raser och åldrar, även om PDSA konstaterar att de är vanligare hos medelålders hundar och vissa raser, t.ex. boxrar och beaglar.

Kliniska tecken på mastcellstumörer hos hundar

Animal Trust rekommenderar att du håller utkik efter följande symtom på mastcellstumörer:

  • Leta efter en eller flera massor var som helst på hundens kropp. De kan vara synliga på (eller strax under) huden, nosen, munnen eller könsorganen.

  • Mastcellstumörer hos hundar uppträder vanligtvis i form av en bula men de kan också se ut som knölar, fläckar, svullnader eller sår. De är vanligtvis 2-3 cm i diameter. 

  • Hudmassan kan sippra eller blöda och det kan finnas rodnad, inflammation, svullnad, knölar eller utslag runt det drabbade området. 

  • Din hund kan ha aptitlöshet, viktnedgång, gastrointestinala symtom (t.ex. kräkningar, diarré) eller svart/blodig avföring. 

När du klappar eller undersöker din hund, se efter om det finns hudområden som ser annorlunda ut eller känns annorlunda. Kom ihåg att en cancermassa kan kännas fast och sitta tätt fäst till hundens kropp men den kan också vara mjuk och rörlig under huden. Den kan växa snabbt i storlek eller förbli lika stor, men den kan också tyckas gå tillbaka; detta betyder inte nödvändigtvis att den är ofarlig, så det är viktigt att du går till din veterinär för att vara säker.

Diagnostisera mastcellstumörer hos hundar

Klumpig, ojämn, upphöjd, platt, lös, klumpig, fast, stor eller liten - varje knöl på din hund bör bedömas av en veterinär.

Din veterinär kan mycket väl behöva utföra ett diagnostiskt test som kallas finnålsaspiration för att samla in ett litet prov av celler från knölen. Lyckligtvis är detta test snabbt och minimalt invasivt och kan vanligtvis göras efter den första undersökningen. Det är dock möjligt att en tumör inte avger så många celler under testet eller att provet inte är representativt för hela sjukdomsområdet. Även om detta test är en bra utgångspunkt kan din veterinär rekommendera en stansbiopsi eftersom det ger en mer omfattande kontroll av hudmassans uppbyggnad. Vid en biopsi skickas en mikroskopisk undersökning av vävnaden till ett specialiserat histopatologiskt labb för att en veterinärpatolog ska utvärdera den.

Efter en diagnos av en mastcellstumör kan din veterinär rekommendera ytterligare diagnostik, t.ex. blodprov, röntgen, datortomografi och ultraljud för att avgöra om tumören har spridit sig till andra platser (så kallad metastasering). Det kan också rekommenderas att man tar ett finnålsaspirat från en lymfkörtel nära tumören.

Labrador retriever ligger på golvet i hemmet.

Behandling av mastcellstumörer

Cancerbehandling av hundar bestäms av en veterinäronkolog med hjälp av en veterinärpatolog, som granskar resultaten av de diagnostiska testerna och bedömer graden eller omfattningen av cancern. Mastcellstumörer kallas "låggradiga" eller "höggradiga", beroende på hur långt framskridna de är och om de har spridit sig. Beroende på resultateten kan patologen sedan ta fram en lämplig behandlingsplan.

Patologen kan rekommendera operation för att ta bort cancermassan. Målet är att avlägsna all cancervävnad och en gräns av frisk vävnad runtomkring för att vara säker på att inga cancerceller finns kvar. Detta kallas att uppnå "rena marginaler". Patologen undersöker efteråt den borttagna vävnaden för att försäkra sig om att detta har uppnåtts, även om det inte alltid är möjligt.

Enbart kirurgi kan vara tillräckligt för att behandla en mastcellstumör men i vissa fall kan det vara nödvändigt att göra det tillsammans med kemoterapi eller strålbehandling. Animal Trust säger att i misslyckade eller avancerade fall kan orala läkemedel rekommenderas för att minska tumörens storlek eller bromsa dess tillväxt. Steroider kan också ges för att minska de inflammatoriska effekter som tumören orsakar.

Även om dessa metoder ofta rekommenderas starkt, särskilt i mer avancerade stadier, ska du komma ihåg att du också kan välja att fokusera på mildare metoder eller komfortvård i alla stadier. Din veterinär och/eller onkolog diskuterar gärna dessa alternativ med dig.

Förväntad livslängd för hundar med mastcellstumörer

Det är svårt att förutsäga den förväntade livslängden för hundar som utvecklar mastcellstumörer eftersom den varierar beroende på många faktorer. Om tumören är begränsad till huden utan tecken på metastaser och om den avlägsnas med rena marginaler kan prognosen vara ganska positiv. Men för tumörer av högre grad eller på platser som munnen eller könsorganen är prognosen kanske inte lika bra. 

Den goda nyheten är att tidig diagnos och behandling förbättrar prognosen för mastcellstumörer, så det är viktigt att regelbundet undersöka din hund hemma. Detta kan göras enkelt genom att observera och klappa djuret och genom medvetna undersökningar i hemmet. Kom ihåg att boka in ett veterinärbesök om du upptäcker nya hudförändringar på din hund.

Kort om skribenten

Dr. Laci Schaible

Dr Laci Schaible

Dr Laci Schaible är smådjursveterinär, entreprenör, författare och talare. Dr Schaible är utbildad vid Texas University College of Veterinary Medicine och Wake Forest University School of Law, och han brinner för progressiva förändringar inom veterinärbranschen och fungerar som rådgivare i ett antal styrelser inom området.