Vad man kan förvänta sig efter ett husdjurs cancerdiagnos

Publicerad av
minuters läsning

Hitta mat som passar ditt husdjurs behov

Find a dog food that fits your pet’s needs

Find a cat food that fits your pet’s needs

En cancerdiagnos för ett husdjur kan kännas skrämmande, överväldigande och förödande. Ditt veterinärvårdsteam förstår dessa känslor liksom din oro för framtiden och den oro du kan känna inför behandlingsalternativen. Den goda nyheten är att framstegen inom veterinär onkologi leder till att många husdjur får cancerremission och att deras livskvalitet och livslängd förbättras. Om din pälsiga familjemedlem har fått en cancerdiagnos kan den här artikeln hjälpa till att vägleda dig på resan.

Diagnos av cancer hos husdjur

För att diagnostisera cancer hos ditt husdjur börjar veterinären med att fråga om eventuella tecken eller symtom som du har märkt. Precis som för människor finns det många olika cancerformer som kan drabba husdjur med ett stort antal möjliga tecken och symtom. Som en allmän tumregel bör du besöka din veterinär när du ser en förändring i ditt husdjurs utseende, beteende eller allmänna välbefinnande.

Din veterinär kommer att bekräfta eller utesluta cancer genom att undersöka ditt husdjurs allmänna hälsa och göra vissa tester. De preliminära undersökningarna omfattar ofta blod- och urinprov, mikroskopisk utvärdering av celler eller prover från eventuella tumörer och bildundersökningar som röntgenbilder och ultraljud. Dessa tester ger grundläggande information om ditt husdjurs hälsa och hjälper till att avgöra om det finns cancer, vilken typ av cancer det är och om den har spridit sig till andra organ. Denna information gör det möjligt för din veterinär, eller den som är certifierad i veterinäronkologi att ge dig en prognos och rekommendera behandling.

Läkare utför en ultraljudsundersökning på en hund

Behandling av cancer hos husdjur

De tillgängliga behandlingsalternativen för cancer hos husdjur är i stort sett desamma som cancerbehandlingar för människor. Den största skillnaden är att husdjur tenderar att få färre negativa biverkningar av kemoterapi; de drabbas sällan av illamående eller tappar håret. Ditt husdjur har troligen en bättre chans att överleva om du följer den behandlingsplan som veterinären har fastställt, vilken kan omfatta en eller flera av följande behandlingar.

Kirurgi

Kirurgi används för att avlägsna cancerutväxter och kan vara botande för vissa cancerformer, t.ex. vid fullständigt avlägsnande av en låggradig mastcellstumör. Kirurgi kan också användas tillsammans med andra behandlingar för att helt avlägsna cancern från ditt husdjurs kropp.

Kemoterapi

Denna metod använder läkemedel för att döda cancerceller och är en del av de flesta cancerbehandlingsplaner. Läkemedel för kemoterapi kan tas oralt i tablettform eller administreras intravenöst (i en ven) av en veterinär.

Strålning

Strålning används för att krympa tumörer före operation, döda cancerceller som lämnas kvar efter operationen och bromsa cancertillväxten i delar av kroppen där det inte går att operera - till exempel i näsan. Husdjur behöver vanligtvis flera strålningsdoser. Tänk på att strålningscentrum vanligtvis endast finns på specialiserade djursjukhus och att de kan vara kostsamma.

Immunterapi

Vid immunterapi används ett vaccin för att stimulera husdjurets immunsystem att bekämpa cancerceller. Denna behandling används för melanom hos hundar och undersöks som ett alternativ för behandling av osteosarkom.

Palliativ vård

Cancer hos husdjur kan inte alltid botas. Palliativ vård fokuserar på att maximera ditt husdjurs livskvalitet under tiden som finns kvar. Det kan handla om att kontrollera smärta, minimera illamående och hjälpa dig att förstå när det är dags att ta farväl. Palliativ kirurgi kan användas för att stoppa smärta, särskilt hos hundar som diagnostiserats med bencancer. Bra näring är också viktigt under palliativ vård, så det är viktigt att du pratar med din veterinär om kost och näringsbehov för ditt husdjur. Den positiva sidan är att palliativ vård ofta kan ge dig veckor eller månader av värdefull, smärtfri tid med ditt husdjur som du annars kanske inte skulle ha haft - och det är verkligen värdefullt.

Vad du kan förvänta dig när ditt husdjur har cancer

Beroende på vilken typ av cancer ditt husdjur har, dess allmänna hälsa och ålder samt de behandlingar det får kan det krävas vissa förändringar hemma. Till exempel:

  • Om ditt husdjur har opererats behöver det tid och vård hemma för att återhämta sig.
  • Ditt husdjur kan sova mer och äta mindre om det har en typ av cancer som orsakar aptitlöshet eller energiförlust. Pressa dem inte att motionera utan låt dem själv reglera sin aktivitet. Om du har en hund bör du fortsätta att ta ut den dagligen för att få frisk luft och solsken. Om ditt husdjur inte äter kan veterinären skriva ut ett aptitstimulerande medel eller byta foder.
  • Om ditt husdjur har hjärncancer kan du märka förändringar i kognitionen, t.ex. förlust av inlärda beteenden. De kan också få kramper som måste behandlas med läkemedel.
  • Cancer eller cancerbehandlingar kan ibland orsaka problem med urin- eller tarmkontroll. Ditt husdjur kan behöva göra sina behov oftare och kan vara mer benägen att råka ut för olyckor i hemmet.
  • Räkna med täta veterinärbesök. Om ditt husdjur får behandling måste veterinären göra ytterligare tester under och efter behandlingen för att bedöma hur väl behandlingen fungerar. Behandlingen kan vara kostsam så om du har en djurförsäkring ska du diskutera med ditt försäkringsbolag så snart som möjligt för att förstå vad din försäkring täcker.

När ditt husdjur får palliativ vård kan det vara svårt att veta när det behöver veterinärinsatser och när det är dags att ta farväl. PDSA har en checklista för bedömning av livskvalitet som kan vara till hjälp. 

Begreppet omsorgsbörda för människor som tar hand om andra sjuka människor är väldokumenterat men enligt forskning som diskuteras i British Medical Journal är det också ett mycket verkligt problem för människor som tar hand om kroniskt eller dödligt sjuka husdjur. Om du är vårdare så ta hand om dig själv och få stöd där du kan. Organisationer som Blue Cross erbjuder resurser som gratis och konfidentiell rådgivning och möjligheter att träffa andra djurägare som förstår vad du går igenom. Du kan kontakta Blue Cross stödtjänst för husdjurs bortgång via telefon på 0800 096 6606, via e-post på pbssmail@bluecross.org.uk, eller online via livechatt för ytterligare stöd.

En cancerdiagnos för ett husdjur kan vara överväldigande men din veterinär är här för att hjälpa dig med processen. Sorg är också en normal del av att hantera cancer hos ett husdjur. Om du kämpar kan du överväga att söka stöd så att du kan få ut så mycket som möjligt av den tid du har kvar med ditt älskade husdjur.

Kort om skribenten

Dr. Sarah Wooten

Dr. Sarah Wooten

Dr Sarah Wooten tog examen 2002 vid UC Davis School of Veterinary Medicine, är certifierad veterinärjournalist och har 16 års erfarenhet av veterinärpraktik för smådjur. Hon är även en välkänd internationell talare och skribent inom veterinär- och djurhälsovård och brinner för att hjälpa djurägare att lära sig att ta hand om sina pälsvänner på ett bättre sätt.