Mineraler

Fler än 18 mineralelement tros vara essentiella för däggdjur. Enligt definition behövs makromineraler i djurets kost i större mängder och mikromineraler eller spårelement i mycket mindre mängder. Samtliga makromineraler, utom svavel, beskrivs i texten.

Det finns sju makromineraler:

Molecule Protein

Det finns minst elva mikromineraler: De viktigaste mikromineralerna är järn, zink, koppar, och selen.

Molecule Protein

MINERALS ARE REQUIRED FOR THE MAINTENANCE OF:  
Skeletal structure
Kalcium
Fosfor
Magnesium
Syra-basbalansen
Vätskebalansen
Kalium
Natrium
Klorid
Cellfunktionen
Samtliga
Fortledning av nervimpulser
Kalium
Magnesium
Muskelkontraktion
Kalcium
Magnesium
Kalium

 

Individuella mineraler

KALCIUM OCH FOSFOR

Kalcium är kroppens vanligast förekommande mineral och fosfor den näst vanligast förekommande. Kalcium och fosfor fungerar som strukturella beståndsdelar i benvävnad och tänder.

Kalcium är också viktigt som budbärare förmedlar följande:

 • blodkärlens sammandragning och utvidgning
 • nervimpulsernas överföring
 • muskelkontraktioner
 • utsöndring av hormoner
 • blodets koagulering
 • en kofaktor för enzymer

Eftersom kalcium deltar i så många funktioner, inklusive att hålla hjärtat slående, är det essentiellt att bibehålla blodets kalciumnivå stabil. Detta är förklaringen till att foder med mycket lågt kalciuminnehåll inte återspeglas i blodets kalciumnivå. När blodets kalciumnivå sjunker under en viss gräns frigörs extra kalcium snabbt från benvävnaden. På detta sätt säkerställs att tillräckligt kalcium finns så livsviktiga funktioner kan hållas i gång.

NATRIUM, KALIUM OCH KLORID

Natrium, kalium och klorid är kroppsvattnets huvudsakliga elektrolyter. De deltar i att:

 • upprätthålla syra-basbalansen
 • upprätthålla den osmotiska balansen
 • överföra nervimpulser
 • möjliggöra och överföra muskelkontraktioner.

Intressanta fakta

Elektrolyter är i kroppen naturligt förekommande mineraler som förekommer som elektriskt laddade partiklar, eller joner. Elektrolyter behövs för att behålla kroppsvätskorna på lämplig balanserad nivå.

Många kattfoder som saluförs i livsmedelsbutiker har ett högt saltinnehåll.

MAGNESIUM

 • är en beståndsdel i benvävnad, enzymer och intracellulärvätskor
 • inverkar på neuromuskulära transmissioner.

JÄRN

Järn är en essentiell beståndsdel i:

 • hemoglobin: blodets pigment för syretransport
 • myoglobin: musklernas pigment för syretransport.

ZINK

Zink är en beståndsdel av eller aktiverar över 200 enzymer och deltar således i ett stort antal olika fysiologiska funktioner. En del av zinkens primära funktioner innefattar:

 • immunkompetens
 • hud och sårläkning
 • tillväxt
 • reproduktion.

KOPPAR

Koppar behövs för:

 • att bilda röda blodkroppar
 • normal pigmentering av hud och päls.

SELEN

En essentiell beståndsdel i den naturligt förekommande antioxidanten glutationsperoxidas som finns i alla kroppens celler.

Relaterade artiklar om hund- och kattskötsel

 • Vitaminer | Hill's Pet

  Vitaminer kan delas in i två huvudgrupper beroende på om de är fettlösliga eller vattenlösliga. Därtill finns det en grupp av vitaminlika substanser som påminner om vitaminer utan att helt passa in i någondera kategori.
 • Varför antioxidanter är viktiga | Hill's Pet

  Cellerna är kontinuerligt under attack från så kallade fria radikaler. De uppstår som en biprodukt från kroppens egen metabolism eller som ett resultat av externa faktorer som föroreningar.
 • Proteiner | Hill's Pet

  Proteiner framställs genom att binda ihop aminosyror till en lång kedja. Kedjan klumpas sedan ihop till en tredimensionell struktur som påminner om en trasslig garnboll. Fastän det finns hundratals olika aminosyror används endast 21 i djurproteiner.
 • The Right Diet For Your Pet | Hill's Pet

  Learn what to look for in healthy pet food & nutrition, including ingredients, quality of the manufacturer, your pet