Hur och när ska du utfodra din kattunge?

Published by
Minuter läsning

Hitta mat som passar ditt husdjurs behov

Find a dog food that fits your pet’s needs

Find a cat food that fits your pet’s needs

Hur och när din kattunge ska utfodras.

Det är viktigt att ge kattungen rätt mängd foder med rätt intervall, men detta kan vara knepigt - utfodringskrav varierar kraftigt från en kattunge till en annan. Utfodringsvägledningarna på foderburken eller -påsen är bara en utgångspunkt. Det är avgörande för kattungens hälsa att dess fysiska tillstånd följs upp regelbundet och att fodermängden justeras vid behov.

För att hålla din kattunge frisk rekommenderar Hill's att du följer de enkla stegen, i följande ordning:

  • Väg din kattunge
  • Utfodra kattungen baserat på utfodringsvägledning och veterinärsrekommendationer
  • Utvärdera din kattunges fysiska tillstånd online med hjälp av vår tillväxtkurva. Skriv bara in datum, ditt husdjurs vikt och ange din kattunges tillstånd med skjutreglaget
  • Justera fodermängden i takt med att din kattunge växer

Byta foder

Om du går över till Hill's Science Plan Feline Adult Optimal Care för din kattunge ska du successivt introducera det över en 7-dagarsperiod. Gör detta genom att blanda kattungens tidigare foder med en ökande andel av det nya, tills du helt och hållet utfodrar med Science Plan. Kattungen kommer då att till fullo kunna njuta av smaken och fördelarna med den överlägsna näringen i Science Plan Kitten Healthy Development.

Du och din veterinär

Din veterinär är den bästa informationskällan när det gäller hälsa och välbefinnande för din kattunge. Be regelbundet din veterinär om råd med avseende på kattungens vikt, eftersom du genom att uppnå och bibehålla ett husdjurs idealvikt inte bara reducerar vissa hälsorisker, men också kan ge kattungen ett mer energiskt, längre och friskare liv.

 

Fråga din veterinär vilken av dessa tre utfodringsmetoder som är bäst för kattungen:

Fritt val: Det finns alltid foder tillgängligt för kattungen.
Tidsbegränsad utfodring: Det finns foder tillgängligt för kattungen under en begränsad tid.
Måltidsutfodring: Det finns en uppmätt fodermängd tillgänglig för kattungen vid specifika måltider varje dag.
Vatten: Kattungen måste alltid ha tillräcklig tillgång till färskt vatten. Att under en längre tid inte ha vatten att dricka kommer att skada kattungens hälsa. 
Godis och godbitar: Det är frestande att ge dem matrester, men de ger inte kattungen rätt balans av näringsämnen. Försök att vara sparsam med godis, eftersom för mycket kan leda till viktökning eller näringsmässig obalans.

Nästa steg: När din katt blir mogen vid ett års ålder ändras näringsbehoven. Katten måste gå över till ett foder för vuxna katter som ger den specifika vitaminer och mineraler, rätt balanserade för dess ålder. Hill's Science Plan kan förse den med just det. Livsfassortimentet är skräddarsytt för att hålla din katt vid bästa hälsa under hela livet, oavsett ras eller livsstil.


Relaterade artiklar

Relaterade produkter