Dräktiga tikar

Published by
Minuter läsning

Hitta mat som passar ditt husdjurs behov

Find a dog food that fits your pet’s needs

Find a cat food that fits your pet’s needs

Om du fattar beslutet att låta din tik få valpar väntarett äventyr - här följernågra tecken som tyder på att din tik är dräktig.Din tiks bröstvårtor kommer att svälla och synas mer25 - 30 dagar in idräktigheten. Hon börjar även få flytningar ungefären månad efter parning.Du märker vanligtvis att hennes mage sväller då hongår upp i vikt 45 - 50dagar efter befruktning. En del tikar tappar ävenaptiten eller visar tecken pådepression under dräktigheten.

En tur till veterinären

Om du misstänker att din tik är dräktig måste du tahenne till veterinären.Detta både för att konstatera om hon är dräktig ochför att upptäckakomplikationer som kan tänkas uppstå tidigt.Din veterinär använder sig av olika metoder för attkonstatera om din tik ärdräktig. Efter 21 - 25 dagar kan din veterinär testadin tiks relaxinhalt, etthormon som endast produceras av dräktiga tikar. Dennametod kommer attfastslå om din tik är dräktig men inte med hur mångavalpar hon bär.Genom att känna på din tiks buk efter 21 dagar kandin veterinär upptäcka enförtjockning av livmodern och förekomst av "knölar"vilket tyder på dräktighet.Det finns en del saker som kan störa denna metod:en överviktig tik, enensam valp och även nervositet kan göra det svårtatt utföra en ordentlig"koll".Ett stetoskop eller EKG kan upptäcka valparnas hjärtslagefter tjugofem dagarmen kommer förmodligen inte kunna urskilja individuellahjärtslag vilket gördet till ett dåligt redskap för att fastställa hurmånga valpar det är. Ett vanligtdräktighetstest görs med ultraljud. Detta utförs ejinvärtes, det är pålitligt ochkan upptäcka valpar efter ungefär 28 dagar. Den mestsäkra metoden att räkna valpar är med röntgen vilket kan upptäcka skelett efter 49 dagar. En delveterinärer avråder mot användandet av röntgen föratt undvika att utsättavalparna för strålning.

Förbereda för en ny kull

Månaderna innan förlossningen är det inte mycket dubehöver göra för denblivande modern förutom att se till att hon får enbra och hälsosam kost. Dubör uppmuntra henne att motionera så att hon är igod form för något som kankomma att bli en lång och utdragen förlossning. Dagarnainnan din tik föderkan hon börja bli rastlös och skrapar i golvet elleri sin säng. Hon håller på attgöra ett bo för förlossningen.

Du bör förse henne med en inhägnad, helst en som honkan komma och gå imen som håller valparna i säkert förvar. En pappkartongi en storlek sompassar din tik kan fungera eller en liten babypool.Fyll "boet" med handdukar,filtar eller gamla lakan.

Använd inget som du hoppas kunna använda igen eftersomförlossningartenderar att smutsa ner. Om du vet dagen då din tikblev befruktad bör dinveterinär kunna räkna ut ett datum för förlossningen.Ett annat sätt är attövervaka moderns temperatur när du tror att hon börjarnärma sig dagen förförlossning. En tiks temperatur ligger oftast på 38,4grader. Hennestemperatur kommer att gå ner till 37,8 grader ellermindre precis innanfödseln.

Har min tik fått värkar?

Tecken på att din tik snart ska föda är rastlöshet,regelbundet urinerande,flämtande och grävande i sitt "bo". Vanligtvis förekommeren mörkgrön flytningfrån vaginan. Detta betyder att moderkakan har lossnatoch att modern ärredo att föda. Om flytningen kommer och din tik intehar fått några valpar efterett par timmar, kontakta din veterinär.En tik kan vanligtvis hantera födandet på egen hand.Hon föder valparna, tarut dem ur fosterhinnan, tuggar av navelsträngen ochbörjar rengöra dem.

En hjälpande hand

Om den nyblivna modern inte verkar veta vad hon skagöra, är utmattad ellerär mitt i förlösandet av ytterligare en valp, finnsdet en del saker du kan göra.Om valpen har kommit ut kan du ta loss hinnan somden är insvept i.

Om du måste ta bort navelsträngen ta då en kraftigtråd och knyt en hård knutrunt strängen 2-3 centimeter från valpens kropp.Knyt ytterligare en knut litelängre ner från den första och klipp av navelsträngenmed en ren sax.

Nyp tag i huden på valpens nacke och försök lyftahonom för att han ska börjagnälla. Gnället kommer att rensa valpens luftrör frånvätska. Om du har enliten ögondroppspipett kan du använda den för attförsiktigt suga ut vätskanfrån valpens näsa.

När förlossningen är över uppmuntra mamman att gåut och sträcka påmusklerna samt kissa. Städa bort handdukarna och filtarnaoch ersätt demmed rena. Lämna sedan mamman att amma sina nya valpari fred.

Grattis till en lyckad förlossning!

Relaterade artiklar

 • Hur foderallergier kan påverka din hund

  Dogs running Lär dig mer om varningssignaler, symtom och behandling av foderintolerans och foderallergier hos hundar och hur din hund kan påverkas.
 • Hudproblem hos hundar

  Dogs running Lär dig mer om varningstecken, symptom och behandlingar av allergisk eksem (dermatit) och andra hudåkommor hos hundar.
 • Är din hund i bra form?

  Dogs running Hur vet du om din hund är överviktig? Veterinären kommer att väga din hund vid de regelbundna kontrollerna. Mellan kontrollerna ska du lägga händerna på revbenen, är det svårt eller rent av omöjligt att känna dem? Om så är fallet är din hund sannolikt överviktig.
 • Artrit hos hundar: Vad du behöver veta

  Dogs running Lär dig mer om varningssignaler, orsaker, symtom och behandling av artrit och ledvärk hos hundar och varför ditt husdjur behöver en balanserad kost.

Relaterade produkter