Är vindruvor och russin dåligt för hundar?

Skriven av Dr. Laci Schaible
minuters läsning

Hitta mat som passar ditt husdjurs behov

Find a dog food that fits your pet’s needs

Find a cat food that fits your pet’s needs

Som hundägare har du kanske hört att vindruvor är farligt för dina lurviga kompisar. Och det är definitivt sant! Vindruvor är ett hälsosamt och gott mellanmål för människor, men vindruvor och russin är ett förbjudet alternativ för hundar. Men varför är vindruvor inte bra för hundar? Läs mer om hur vindruvor kan skada dina lurviga familjemedlemmar.

Varför är vindruvor inte bra för hundar?

Enligt Journal of Veterinary Internal Medicine uppstår den primära inre skadan till följd av vindruvor i njurarna hos hundar. Faktum är att hundar som har ätit druvor eller russin riskerar att drabbas av total njursvikt inom 48 till 72 timmar efter att de ätit denna förbjudna frukt.

Ung kvinna håller i en siberian husky

Man tror att ju mörkare färg druvorna har, desto större är sannolikheten att de är giftiga. På grund av den minskade vattenhalten och de återstående koncentrerade ingredienserna utgör russin en avsevärt förhöjd risk för hundar. En exakt formel för hur många druvor per kilo kroppsvikt som är livshotande för hundar har ännu inte fastställts, men så få som fyra till fem druvor orsakade att en hund på drygt 8 kg dog, enligt Merck Veterinary Manual.

Min hund åt vindruvor: Vilka symtom ska jag titta efter?

De flesta drabbade hundar får de första tecknen på förgiftning inom 6-12 timmar. Tecken på kliniska symtom som kan uppstå efter att en hund har ätit vindruvor är bland annat:

 • Kräkningar
 • Diarré
 • Extra darrig i ett tidigt skede
 • Slöhet efterhand som tiden går
 • Anorexia
 • Buksmärta
 • Orkeslöshet
 • Uttorkning
 • Ökad urinering i ett tidigt skede
 • Skakningar
 • Ingen urinering eftersom njurarna slutar fungera

Alla hundar kan drabbas av förgiftning av druvor och russin - oavsett om de är hanar eller tikar, steriliserade eller inte, chihuahuas eller grand danois, valpar eller äldre hundar. Endast några få russin kan vara dödliga, beroende på hundens storlek och andra faktorer, varav många är okända. Hundar som har nedsatt funktion av njurarna eller en njursjukdom löper större risk att drabbas av förgiftning av vindruvor och russin.

Hur snart ska jag söka veterinärvård?

När hundar får i sig vindruvor eller russin är det en nödsituation som kräver omedelbar veterinärmedicinsk behandling. Om druvorna har ätits under den senaste timmen kommer veterinären troligen att försöka framkalla kräkningar för att få ut druvorna ur kroppen. Om det inte går att få ut druvorna genom att kräkas eller om det har gått flera timmar sedan hunden åt druvorna kommer veterinären troligen att rekommendera sjukhusvistelse för intravenös vätsketillförsel och noggrann övervakning av njurvärdena. I de flesta fall rekommenderas att hunden stannar på sjukhuset under hela högriskperioden (dvs. ungefär 48-72 timmar).

Berner sennenhund sitter bredvid och tittar upp på en man som plockar druvor från en vinstock på en vingård.

Diagnosen omfattar ofta historik eller belägg för förtäring som bevis nog för förgiftning av vindruvor eller russin. Sammanhängande kliniska symtom är värdefulla ledtrådar för veterinären för att bedöma hur stor skadan är. Det är viktigt att komma ihåg att diagnosen kan ta tid och att det inte finns några specifika tester för att bekräfta förgiftning av druvor eller russin. Vanliga blod- och urinprov är nödvändiga för att upptäcka onormal njurfunktion.

Prognos efter förgiftning av druvor och russin: Vad du kan förvänta dig

När din hund har kommit hem kan regelbundna laboratorietester rekommenderas för att övervaka hundens njurfunktion. Dessa tester är icke-invasiva och består vanligtvis av blodprov och/eller urinprov. Övervakning kan behövas i flera veckor eftersom det kan ta tid innan njurfunktionen återgår till det normala.

Hundar som inte visar några kliniska tecken kan ha en mycket god prognos om de behandlas i ett tidigt skede. Prognosen kan dock vara osäker om behandlingen försenas eller om det finns risk för njursvikt. Det tar ofta flera dagar eller veckor innan njurfunktionen återgår till det normala, men i vissa fall återhämtar sig njurfunktionen aldrig. Tack och lov kan många hundar leva ett hälsosamt och bra liv även med nedsatt njurfunktion om man anpassar maten och tillsätter kosttillskott i den dagliga rutinen. Om veterinären diagnostiserar nedsatt njurfunktion hos din hund, se till att fråga om potentiella hundfoder med medicinska egenskaper som bidrar till stöd för njurarna.

Kort om skribenten

Dr. Laci Schaible

Dr. Laci Schaible

Dr. Laci Schaible är veterinär för små djur och författare inom veterinärmedicin. Hon har vunnit många priser för sitt engagemang för utbildning av husdjursägare och anses vara en ledande expert på veterinärmedicinsk telemedicin.

 

Granskad av dr. Hein Meyer, DVM, PhD, Dipl-ECVIM-CA

Relaterade artiklar

Relaterade produkter