Vilken typ av foder du ska ge din dräktiga eller digivande tik

$authorText
minuters läsning

Hitta mat som passar ditt husdjurs behov

Find a dog food that fits your pet’s needs

Find a cat food that fits your pet’s needs

Tikens dräktighet omfattar i genomsnitt 63 dagar, och diandet pågår under några veckor efter födseln. Detta är förmodligen den viktigaste tiden i din hunds liv när det kommer till att ge den rätt näring. För en dräktig eller digivande tik kan näringsbrist leda till allvarliga hälsoproblem och äventyra valparnas hälsa. (1) Prata med din veterinär om tikens specifika behov och tänk på dessa viktiga aspekter gällande näringstillförseln:

  • Fettrikt foder hjälper till att tillgodose det högre kaloribehovet för mjölkproduktionen och för valparnas tillväxt. 
  • Det är viktigt att maten är lättsmält för att maximera kaloriintaget från mindre mängder mat.
  • Tikens mjölkproduktion och valparnas bentillväxt kräver mer kalcium och fosfor.
  • Proteinrikt foder främjar en sund utveckling hos valparna.
  • DHA från fiskolja främjar utvecklingen av valparnas nervsystem.

Vanliga frågor om dräktighet, digivning och nödvändiga näringsämnen

Vad innebär lättsmält mat och varför är det viktigt?

Dräktiga och digivande tikar behöver extra mycket näringsämnen för att främja valparnas utveckling, så ett lättsmält foder är nödvändigt. Och eftersom det finns mindre utrymme i den dräktiga tikens mage är det viktigt att det finns maximalt med näringsämnen i varje tugga.

Varför mer energi och mer fett?

Dräktiga och digivande tikar har ett mycket högt energibehov. I själva verket har digivande tikar 4-8 gånger så stort energibehov som friska fullvuxna tikar som inte ger di. Ökad fetthalt som en del av en välbalanserad kost bidrar till att tillgodose detta energibehov.

Vad ska jag utfodra min hund med när hon är dräktig och diar?

Vi rekommenderar att du ger henne ett foder som är särskilt utformat för att tillgodose näringsbehovet hos dräktiga och digivande tikar. Dessa foder innehåller viktiga näringsämnen i tillräckliga mängder för att tillgodose behoven hos både din hund och hennes växande valpar. Veterinären kan rekommendera ett lämpligt foder för din hunds behov.

Finns det särskilda anvisningar för utfodring av en dräktig eller digivande tik?

Ge din dräktiga tik den mängd som rekommenderas på foderförpackningen och fortsätt att ge henne valpfoder tills valparna har avvänjts. Fråga din veterinär om du ska ge henne tillgång till mat dygnet runt efter att valparna har fötts. Detta kan hjälpa valparna att vänja sig vid ett vanligt foder och du kan känna dig lugn när du vet att mammans energibehov tillgodoses.

När ska jag avvänja valparna?

De flesta valpar börjar äta fast föda vid 3-4 veckors ålder. Deras mamma ska också äta ett lämpligt valpfoder eftersom hon behöver det under de senare stadierna av dräktigheten och för mjölkproduktionen. Kontrollera med din veterinär att detta stämmer och att fodret är lämpligt för avvänjning. Mjuka upp foderkulorna med lite varmt vatten, ge dem valpfoder på burk eller i påse och gör en välling. På så sätt hjälper du valparna att påbörja övergången från mjölk till fast föda. Avvänjningen bör vara fullständigt avslutad vid 6-7 veckors ålder. (2)

När ska jag besöka veterinären?

Besök veterinären regelbundet under dräktigheten och diperioden för att kontrollera mammans tillstånd och för att se till att hennes näringsbehov tillgodoses. Det är viktigt att du gör upp ett specifikt schema med din veterinär för att bestämma hur ofta din hund ska undersökas under dräktigheten och efter att valparna har fötts.

Börja valpvården på rätt sätt.

Att föra anteckningar om valparnas vikt, utveckling och aktivitet var eller varannan dag kan vara till stor hjälp vid veterinärens rutinbedömningar under valparnas första levnadsår. (2)

1. Klinisk nutrition för små djur, 4:e upplagan. Normala hundar; Dräktighet hos hundar; s. 238
2. Klinisk nutrition för små djur, 4:e upplagan. Växande hundar: Avvänjningsperiod; s. 247

Granskad av Dr. Hein Meyer, DVM, PhD, Dipl-ECVIM-CA och Dr. Emma Milne BVSc FRCVS

Relaterade artiklar

Relaterade produkter