Kattens livsstadier: Bästa möjliga skötsel för din katt i alla åldrar

Skriven av
minuters läsning

Hitta mat som passar ditt husdjurs behov

Find a dog food that fits your pet’s needs

Find a cat food that fits your pet’s needs

När du tänker på kattens olika livsstadier kanske du tror att det handlar om kattungar, vuxenliv och ålderdom. Du kanske också tror att när en katt väl är vuxen är det inte så stor skillnad på kattvård för fullvuxna och yngre katter. Om så är fallet kommer du att bli förvånad när du får veta att katter enligt International CatCare går igenom sex olika livsstadier, som alla har sina egna krav på skötsel och utfodring. Fortsätt läsa för att få veta vilket livsstadie din katt befinner sig i och hur du kan ge din katt bästa möjliga skötsel och näring för sin ålder. Tänk på att vissa katter mognar snabbare än andra, så det är viktigt att kolla med din veterinär för att se till att de får rätt näring när de växer.

Kattungar (noll till sex månader)

Liten orange tabbykattunge sover på en grön filt.

En kattunge är kattens motsvarighet till människans spädbarn. Kattungar växer och utvecklas dock mycket snabbare än människor. Under de första sex månaderna av sitt liv går en kattunge ganska snabbt genom olika stadier som liknar ett människobarns stadier - från nyfödd till småbarn och förskolebarn och sedan till strax innan tonåren.

 • Utseende: Kattungar är lätta att identifiera. De ser exakt ut som vad de är: små kattbebisar. De har till en början kortare öron och en svans som växer i proportion till kroppen när de mognar.
 • Beteende: Kattungar lär sig hela tiden och upptäcker världen runt omkring dem. I början är de hjälplösa och förlitar sig helt och hållet på sin mamma och människorna runt dem för att få all den omvårdnad och det skydd de behöver. När de växer och utvecklar färdigheter för att utforska sin omgivning drivs de av nyfikenhet. De har en brist på rädsla och ett överflöd av energi, vilket gör att kattungar kan vara stökiga och ställa till med rackartyg.
 • Skötsel och träning: När du får hem en kattunge är den vanligtvis helt avvänjd från sin mamma och äter fast föda. De är också rörliga och kan klättra, hoppa, leka och ta sig in i saker och ting och har ännu inte lärt sig att vissa föremål och aktiviteter inte är bra för dem. Kattungar kräver mycket tålamod och tillsyn. Innan du skaffar en kattunge måste du göraditt hem säkert genom att blockera ventiler och andra farliga ställen som är tillräckligt små för att de ska kunna klättra eller krypa in i, placera sladdar och elkablar utom räckhåll, flytta krukväxter så att de inte kan komma åt dem och säkra fönstergaller och dörrar så att de inte kan ta sig ut.

I allmänhet bör kattungar ha fått sina första vaccinationer när de är tillräckligt gamla för att bli adopterade, men de kan vara redo för en påfyllnadsvaccination vid fyra månaders ålder. Rådgör med din veterinär om den bästa tidpunkten för att sterilisera din kattunge. Du och din veterinär kan diskutera dessa alternativ och vaccinationsschemat när du tar med dem till deras första hälsoundersökning. Din veterinär kan också hjälpa dig att besluta om de bästa metoderna för att bekämpa loppor och andra parasiter.

Din nya kattunge måste tränas i att gå i kattlådan, men det är både instinktivt och något som de lär sig av sin mamma, så träningen handlar mest om att vänja dem vid lådan och försiktigt påminna dem om att gå dit genom att placera dem i lådan när det ser ut som om de behöver gå. I övrigt är träning av kattungar främst inriktad på att socialisera dem med människor och andra djur och att upprätta husregler och beteendegränser.

 • Näringsbehov: Växande kattungar behöver en lämplig mängd protein för att främja tillväxt och utveckling, annars kan deras tillväxt hämmas eller de kan få hälsoproblem. Kattungar bör fåmat för kattungar av hög kvalitet som är speciellt framtagen för att gynna deras snabbt växande kroppar. Kattungar kan också få mindre måltider oftare under dagen än vad en vuxen katt skulle få, detta för att hålla jämna steg med deras snabba ämnesomsättning. Men kom ihåg att justera deras matschema när de växer för att undvika problem med övervikt.

Juniorkatter (sex månader till två år)

Det yngre livsstadiet motsvarar människans tonår. Under detta skede tappar katten sitt barnsliga utseende när den når fysisk och sexuell mognad. De växer också ur sin personlighet som kattunge och börjar anamma sin rätta karaktär.

 • Utseende: När en ung katt lämnar kattungestadiet går den ibland igenom ett lite besvärligt skede då den upplever tillväxtsvängningar som gör att den ser lång och tanig ut.
 • Beteende: Det här är en övergångsfas i kattens liv, då den börjar lugna ner sig och växa ur sitt bångstyriga kattungebeteende och lära sig att bete sig mer som en vuxen katt. När de är ungefär 18 månader gamla är de förmodligen mycket lugnare.
 • Skötsel och träning: Det vaccinationsschema som fastställts av din veterinär bör fortsätta. När din kattunge växer ur sitt kattungebeteende och börjar bli vuxen behöver den mindre tillsyn. Träning i det här skedet handlar i allmänhet om att förstärka regler och gränser och om fortsatt socialisering.
 • Näringsbehov: Vid ett års ålder är det dags att övergå från mat för kattungar till kattmat för vuxna katter. Om du ska börja utfodra med torrfoder eller med våtfoder är egentligen en fråga om personliga önskemål. I vilket fall som helst bör en vanlig sammansättning av vuxenmat täcka alla deras näringsbehov. Det är inte ovanligt att katter i detta skede går upp i vikt efter att ha blivit steriliserade eller kastrerade, så de måste övervakas för att se till att de inte blir alltför övergödda. Din veterinär bör förklara vad du kan förvänta dig efter ingreppet om du väljer att sterilisera din katt.

Vuxenstadiet (tre till sex år)

I det här skedet är din katt i sin bästa ålder - ungefär som en människa i tjugo- eller trettioårsåldern.

 • Utseende: En katt som befinner sig i detta skede bör vara i topp när det gäller hälsa och fysisk kondition. De är så långa och höga som de kan bli och de ska vara fylliga men inte överviktiga, med en smidig kropp och en frisk, glänsande päls.
 • Beteende: Vid det här laget bör din kattunge vara helt och hållet anpassad till sitt naturliga temperament som vuxen, vilket varierar från katt till katt. Om inte någon beteendeförändrande sjukdom eller störning utvecklas är den personlighet som din katt visar nu den personlighet som den kommer att ha resten av sitt liv. De ska vara aktiva och lekfulla, och ha väl etablerade rutiner och revir.
 • Skötsel och träning:Även om de är i toppform vad det gäller hälsa bör vuxna katter i sina bästa år få regelbundna hälsokontroller. Vid det här laget bör din katt vara helt tränad, även om den kan testa gränserna då och då och behöver påminnas om reglerna på ett försiktigt sätt. Om katten i detta skede inte har vuxit ifrån ett problematiskt beteende kan du behöva rådgöra med en professionell tränare för att få hjälp att korrigera beteendet och kontakta din veterinär för att se till att det oönskade beteendet inte har en underliggande medicinsk orsak. Om du väljer att adoptera en vuxen katt kan du fortfarande träna den. Katter är till skillnad från hundar mer självständiga till sin natur, så det kan verka svårt att träna din katt, men det är definitivt möjligt om du bara har tålamod med dem.
 • Näringsbehov: Vid ett års ålder är det dags att övergå från mat för kattungar till kattmat för vuxna katter. Om du ska börja utfodra med torrfoder eller med våtfoder är egentligen en fråga om personliga önskemål. I vilket fall som helst bör en vanlig sammansättning av vuxenmat täcka alla deras näringsbehov. Energibehovet minskar efter sterilisering, så det är viktigt att se till att din katt inte blir övergödd.  Din veterinär bör förklara vad du kan förvänta dig efter ingreppet om du väljer att sterilisera din katt.

Mogna katter (sju till tio år)

En mogen katt motsvarar ungefär en medelålders människa i fyrtio - femtioårsåldern.

Äldre Scottish fold-katt tittar på sina korsade tassar på en gammal, trasig stol.
 • Utseende: Utåt sett kanske din mogna katt inte ser annorlunda ut än en katt i sin bästa ålder, särskilt om den fortfarande är aktiv. Katter i detta livsskede är dock mer benägna att gå upp i vikt och bli överviktiga, så det är inte ovanligt att de ökar i vikt och att deras päls börjar tappa lite av sin glans.
 • Beteende: Även om vissa katter förblir aktiva och lekfulla långt upp i åldrarna är det inte ovanligt att en äldre katt saktar ner och blir mer stillasittande.
 • Skötsel och träning: Precis som med en yngre vuxen katt kan du behöva förstärka träningen då och då, men inte ofta. Det är mer komplicerat att ta hand om katter i detta mogna skede eftersom de inte bara löper större risk att drabbas av fetma och fetmarelaterade hälsoproblem som diabetes och högt blodtryck, utan även av cancer och andra sjukdomar som njur- och sköldkörtelsjukdomar. De bör få regelbundna kontroller hos veterinären och även kontrolleras noggrant hemma för att upptäcka tecken på sjukdom, t.ex. viktnedgång, ovanliga kräkningar eller diarré.
 • Näringsbehov: Äldre katter behöver en rad olika näringsämnen för att hålla kroppen i toppform. Detta inkluderar vitamin C och E för att stärka deras immunförsvar. Om katten har en tendens att lägga på sig några extra kilon kan du behöva anpassa maten till kattens aktivitetsnivå eller välja ett foder som är avsett för inaktiva katter.

Äldre- och riktigt gamla katter (elva år och äldre)

Katter på äldre dar delas in i två livsstadier. De som är mellan elva och fjorton år gamla räknas som äldre katter, vilket motsvarar ungefär en människa i 60 till 70-årsåldern. Katter som är femton år och äldre anses vara åldriga katter.

 • Utseende: Äldre och riktigt gamla katter visar olika tecken på åldrande, till exempel att pälsen blir vitare och förlorar sin lyster. Dessa drag kan bli mer uttalade med stigande ålder.
 • Beteende: Katter i dessa långt framskridna livsstadier löper större risk att drabbas av de tillstånd och sjukdomar som nämns i det mogna stadiet och de är också benägna att få problem med rörligheten på grund av artrit eller andra ledproblem. Detta kan leda till att din katt saktar ner avsevärt och att den slutar använda kattlådan, särskilt om lådan har höga väggar som är svåra att klättra över eller om den står på en svåråtkomlig plats. 
 • Skötsel och träning: Det kan vara en utmaning att ta hand om äldre katter och ålderstigna katter. Din äldre katt bör fortsätta få regelbundna hälsokontroller och övervakas noga för eventuella hälsoproblem. I det här stadiet är det huvudsakliga fokuset att se till att katten har det bekvämt och är så frisk som möjligt, så länge som möjligt. Se till att det är lätt för katten att ta sig in och ut ur kattlådan och att det är lätt att få tag på mat och vatten. Många äldre katter fortsätter att leva ett långt liv och kan vara ganska aktiva, men deras lektid kanske inte är lika långvarig. Den goda nyheten är att katten kanske blir mer villig att gosa med dig, vilket stärker ert band ytterligare.
 • Näringsbehov: Om katten utvecklar hälsoproblem kan veterinären ge den medicinsk kattmat som en del av behandlingsplanen. Annars bör en högkvalitativ sammansättning av kattmat för äldre katter kunna tillgodose näringsbehovet. Om din katt inte dricker tillräckligt med vatten kan din veterinär rekommendera att du byter till våtfoder för att hjälpa den att få tillräckligt med vätska.

Som du kan se genomgår katter ett antal förändringar under sitt liv. Genom att känna till din katts aktuella livsfas kan du skräddarsy skötseln för att ge den optimal hälsa, näring och livskvalitet, så att ni två kan uppleva livets glädjeämnen tillsammans.

Kort om skribenten

Jean Marie Bauhaus

Jean Marie Bauhaus

Jean Marie Bauhaus är en husdjursägare, husdjursbloggare och författare från Tulsa, Oklahoma, där hon vanligtvis skriver övervakad av en skara pälsälsklingar.

Relaterade artiklar

Relaterade produkter