Bi- och getingstick

Published by
Minuter läsning

HornetAlla hundar är nyfikna och älskar att springa och jaga saker, även insekter. För det mesta innebär bi- och getingstick bara lite smärta och irritation för din hund. Men om hunden blir stucken upprepade gånger eller inne i munnen eller halsen så kan det vara farligt och medföra en tur till veterinären. Det är inte själva sticksåret som orsakar smärta utan en liten mängd gift som injiceras. Vilken typ av stick? Ett bis gadd har hullingar och är gjord för att fastna i skinnet. Biet dör när gadden skiljs från kroppen. Getinggadden har inga hullingar men sticket är mer smärtsamt, och om en geting känner sig hotad kan den sticka flera gånger. Hundar blir ofta stuckna i ansiktet efter att ha undersökt en insekt lite för närgånget. Stick på din hunds känsliga nos är särskilt smärtsamma. Vissa hundar blir till och med stuckna på tungan eller inne i munnen eller halsen efter att ha försökt fånga eller bita en insekt. Sådana bett kan vara farliga eftersom svullnaden de orsakar kan göra att luftvägen blockeras. Reaktion En allvarlig reaktion kan framkallas av ett stort antal bett eller om din hund får en allergisk reaktion mot kemikalierna i gadden. Tecken på en allergisk reaktion är bland annat matthet, andningssvårigheter, kraftig svullnad som växer bort från själva bettet. Se upp för svullnader runt nacken, halsen och huvudet. Om din hund får en allvarlig allergisk reaktion bör du genast uppsöka veterinär. Ett vanligt bett behöver inte behandlas och borde inte besvära hunden särskilt länge. Om gadden fortfarande sitter kvar försök få bort den genom att skrapa med en nagel eller en styv kartongbit. Undvik att använda pincett om det inte är absolut nödvändigt eftersom det kan göra att mer gift pressas ur gadden. Att lägga en svag blandning av vatten och natriumkarbonat på sticket kan lindra smärtan. Du kan också linda in is eller en kylklamp i en handduk och lägga på sticket för att minska smärtan och svullnaden. Håll ett öga på din hund efter att den blivit stucken för att försäkra dig om att det inte uppstår någon allergisk reaktion. Om svullnaden inte har gått ner efter flera dagar, kontakta din veterinär.

Relaterade artiklar

Relaterade produkter