Spelar rasens storlek någon roll för hundens intelligens?

Skriven av Jean Marie Bauhaus
minuters läsning

Hitta mat som passar ditt husdjurs behov

Find a dog food that fits your pet’s needs

Find a cat food that fits your pet’s needs

Du har säkert sett listor över vilka raser som är de mest intelligenta hundarna. Även om dessa listor kan variera något har de oftast en sak gemensamt - listorna domineras av större hundraser. Men hur är det med små hundar? Är inte också de smarta? Du kanske vet att din chihuahua eller dvärgpudel är ett geni, varför är dessa raser aldrig med på listan? Vi har koll på hur små hundar skiljer sig från stora hundar när det gäller intelligens, läs vidare för att få reda på varför din lilla favoritras aldrig hamnar på listan.

Intelligenta hundar

Ledarhund hjälper en blind man på stan
Precis som människor har olika typer av intelligens och begåvning - en person kan till exempel vara ett mattegeni, andra kan vara musikaliska, konstnärliga eller atletiska - har även hundar det. Pets4Homes hänvisar till forskning från den ledande experten på hundars intelligens, professor Stanley Coren, och identifierar tre olika kategorier gällande intelligens. Dessa omfattar:

  • Instinktiv intelligens. Detta innebär hundens förmåga att utföra de uppgifter som den är avlad för att utföra. Exempelvis är jakthundar avlade för att spåra och jaga byten, vallhundar är avlade för att driva får och boskap och andra brukshundar är avlade för att utföra specifika uppgifter. Detta mått visar hur väl hundarna utför instinktiva uppgifter. Det visar också hur väl anpassade sällskapshundar är till sina ägares humör och känslomässiga signaler. Varje hund har en viss instinktiv intelligens.
  • Adaptiv intelligens. Detta mått på intelligens identifierar hur väl en hund kan lösa problem utan mänsklig inblandning. En hund behöver t.ex. adaptiv intelligens för att hämta en matbit som fallit ner på ett svåråtkomligt ställe utan att ha blivit visad hur man gör.
  • Arbets- och lydnadsintelligens. Det här måttet på intelligens visar hur väl och hur snabbt hundar kan tränas att uppföra sig väl och utföra uppgifter på kommando. Hundar som får bra resultat i den här kategorin tenderar att utmärka sig i lydnad, agility, olika sporter och andra typer av träning.

Listor över intelligenta hundraser fokuserar vanligtvis på den tredje kategorin och ignorerar oftast de två första. Och med få undantag är stora raser som väger mellan 25 och 40 kilo bäst i den sista kategorin.

Små hundar vs. Stora hundar

Betyder det att mindre hundraser - de som väger mindre än 15 kilo - är dumma? Absolut inte! Många små hundar får bra resultat på andra sätt att mäta intelligens. Det är värt att notera att IQ-tester för hundar fokuserar mer på resonemang och problemlösningsförmåga än på lydnad och träningsförmåga. Varför tenderar då små hundar att prestera dåligt i den sistnämnda kategorin? Det finns några teorier, men ingen av dem innebär att din lilla hund behöver ta på sig en dumstrut.

Huvudets form

En anmärkningsvärd studie kopplar ihop formen på hundens huvud med hur lätt det går att träna hunden, skriver Psychology Today. Teorin är att både brakycefala hundar - kortnosade med platta ansikten, som bulldoggar och mopsar - och dolichocefala hundar - långnosade med smala, avlånga ansikten, som greyhounds - avlades fram för specifika uppgifter: de förstnämnda för att slåss och vakta, de sistnämnda för att springa och jaga byten. Samtidigt tenderar mesocefala hundar - de med genomsnittligt formade huvuden, t.ex. labrador retriever - att sakna denna specialisering, vilket enligt forskarna kan ge dem större kognitiv flexibilitet som gör dem bättre på att lära sig nya uppgifter.

Temperament

söt malteser sitter i gräs
Hundarnas temperament kan också påverka hur lätt de kan tränas och hur lydig de är. Raser som vanligtvis hamnar på listan över intelligenta hundar, som golden retriever och border collie, tenderar att vara extremt vänliga och ivriga att vara till lags. Å andra sidan är små hundar enligt en studie från 2010 i Applied Animal Behaviour Science, ofta mer ängsliga och hetsiga, likaså envisa och brister i lydnad.

Vissa hävdar att faktumet att små hundar har ett eget sinne och egen vilja faktiskt gör dem intelligentare än sina större och mer obekymrade motsvarigheter. När det gäller rädsla och nervositet är det förståeligt att världen är mer skrämmande för små hundar än för stora hundar. Det är möjligt att små hundar är alltför upptagna med att hålla utkik efter eventuella faror än att lära sig nya trick.

Påverkan från hundägarna

En annan teori är att små hundars generellt sett sämre resultat i kategorin lydnad och träning inte har något att göra med medfödd förmåga, utan med hur de behandlas och tränas. Studien i Applied Animal Behaviour Science visade att ägare till små hundar tenderar att interagera med sina hundar på ett sätt som förstärker aggressivitet, retlighet och rädsla, vilket försvårar inlärning av lydnad. Ägare till små hundar är till exempel generellt sett mindre konsekventa gällande träning och interaktion med sina hundar än vad ägare till stora hundar är. Ägare till små hundar tenderar också att använda sig mer av bestraffning, t.ex. genom att skälla på hunden och hålla fast vid kopplet för att korrigera beteendet, vilket har visat sig förstärka rädsla och aggressivitet hos hundar. Studien visade också att ägare till små hundar vanligtvis ägnar mindre tid åt lek och gemensamma aktiviteter, som att apportera eller ta promenader - aktiviteter som tenderar att ge mer välartade och lydiga hundar.

Även om det kan verka som om listorna över de mest intelligenta hundarna är inriktade på större hundar så är sanningen den att de oftast är inriktade på hundar som är ivriga att vara till lags och lätta att träna. Missförstå oss inte - det krävs verkligen smarta hundar för att de ska lära sig att uppföra sig och utföra vissa uppgifter. Och många av raserna på listorna över intelligenta hundar är utmärkta tjänste-, polis- och militärhundar, som alla förtjänar vår respekt.

Men du känner din hund bäst. Om du är övertygad om att din lilla hund är genial har du inte fel. Du behöver ingen lista för att veta om din hund är intelligent - och din hund behöver inte vara smart för att vara värd kärlek och tillgivenhet.

Kort om skribenten

Jean Marie Bauhaus

Jean Marie Bauhaus

Jean Marie Bauhaus är en hund- och kattägare, bloggare och författare från Tulsa, Oklahoma, där hon vanligtvis skriver övervakad av en skara fyrbenta vänner.

Relaterade artiklar

Relaterade produkter