Varför lever små hundraser längre?

Publicerad av
medical badge Granskad av DR. Emma Milne .
minuters läsning

Hitta mat som passar ditt husdjurs behov

Find a dog food that fits your pet’s needs

Find a cat food that fits your pet’s needs

Ju större djuret är i naturen, desto längre brukar dess livslängd vara. Elefanter lever omkring 70 år, medan möss bara lever i ungefär ett år. Men hos hundar är det tvärtom - ju större hunden är, desto kortare tenderar livslängden att vara. Detta är något som många forskare undersöker och ingen verkar ha alla svar ännu. En bättre fråga skulle kunna vara: Varför dör större hundar i ung ålder? Det verkar som om det finns en rad olika faktorer, från snabbare åldrande av kromosomerna hos stora hundar till rasrelaterade problem som hjärtsjukdomar och cancer som avsevärt förkortar livslängden hos vissa stora och jättelika hundar.

Varför lever små hundar längre?

En sak att tänka på när man talar om den genomsnittliga livslängden för hundar av små, medelstora, stora och jätteraser är att detta är genomsnittliga siffror. Detta innebär att vissa hundar lever kortare än genomsnittet och andra hundar lever längre. Men om så är fallet, varför lever då små hundar längre än stora hundar?

Man tror att stora hundar helt enkelt åldras snabbare än små hundar. Det är inte ovanligt att vissa jättelika raser ökar med upp till 45 kg på ett år, medan vissa små raser bara ökar med 5 kg. Den snabba tillväxten hos vissa jätteraser verkar ha en negativ inverkan på deras livslängd. När man tittar på den genomsnittliga livslängden för hundar baserat på ras finns det ofta vissa generaliseringar, men även inom samma storlekskategori kan vissa hundar leva längre än andra på grund av vanliga hälsoproblem som är förknippade med en specifik ras.

Söt Malteser sitter i gräset

Vad är den genomsnittliga livslängden för en hund?

Den genomsnittliga livslängden för en hund beror på om det är en liten, medelstor, stor eller jättelik hundras - så svaret varierar.

Små hundraser

Mindre raser, som Chihuahua och Malteser, som är populära på grund av att de är lätta att transportera, anses i genomsnitt väga mindre än 10 kg och har en genomsnittlig livslängd på 10 till 15 år. Den äldsta kända chihuahuan, Megabyte, dog dock vid 20 år och 265 dagars ålder.

Medelstora och stora hundraser

Medelstora hundraser, som många spanielraser, väger ungefär 10-20 kg och stora raser, som den populära labrador retrievern och boxern, väger i genomsnitt mer än 20 kg. Den genomsnittliga livslängden för medelstora och stora raser är cirka 10-13 år.

Jättelika hundraser

Jättehundraser anses vanligtvis vara större än 40 kilo. Medellivslängden för en jättelik ras, som den kungliga grand danois, är tyvärr bara 6-8 år, men vissa har blivit 11-12 år eller äldre.

Dessutom lever blandrashundar i genomsnitt 1,2 år längre än renrasiga hundar av samma storlek.

Det nuvarande rekordet för den längst levande hunden enligt Guinness World Records innehas av en hund av medelstor ras som föddes i Australien 1910, en australisk boskapshund vid namn Bluey, som levde i 29 år och 5 månader.

Hur kan husdjurägare hjälpa sina hundar att leva längre?

Det finns många saker som husdjursägare kan göra för att hjälpa sina husdjur att leva ett längre liv, oavsett storlek eller ras. Följande kan hålla ditt husdjur lyckligt och friskt:

 • Ge rutinmässig hälsovård och veterinärvård: Detta inkluderar regelbundna fysiska undersökningar, lämpliga vaccinationer och andra förebyggande hälsovårdsåtgärder, inklusive regelbunden avmaskning och förebyggande av loppor och fästingar, rutinmässig tandrengöring och kontroll av blodvärden, enligt veterinärens anvisningar. Denna rutinvård kan hjälpa alla hundar att leva ett längre liv.
 • Grand danois-hund ligger på sängKastrering och sterilisering: Hundar kan dra nytta av kastrering för att leva längre. Detta minskar risken för vissa cancerformer - som bröst-, äggstocks- och testikelcancer - eller livmoderinfektioner (som kan vara livshotande) samt eventuella trauman/skador. Prata med din veterinär om vid vilken ålder det är bäst att kastrera din hund beroende på dess storlek och kön.
 • Håll en hälsosam vikt: Ge ditt husdjur regelbunden, daglig motion för att hålla dem smala och stimulerade. Fråga din veterinär om hur mycket motion som är lämplig för din hunds storlek och ålder. People's Dispensary for Sick Animals (PDSA) varnar för att övervikt kan leda till att hundar riskerar att drabbas av allvarliga hälsoproblem och till och med förkorta deras livslängd. En lämplig kroppsvikt minskar belastningen på kroppens leder och organsystem.

Olika raser har vissa hälsoproblem som husdjursägare bör övervaka tillsammans med sin veterinär. Det rekommenderas att djurägarna lär sig mer om egenskaperna och de vanliga hälsoproblemen hos en viss ras eller blandras innan de adopterar hunden. Detta hjälper dem att identifiera hälsoproblem tidigt så att de kan tas upp i god tid med familjens veterinär.

Så med rutinmässig veterinärvård, motion och mycket kärlek kan du ge din hund den bästa chansen att leva ett längre och hälsosammare liv. Och förhoppningsvis kommer vi, med de fortsatta framstegen inom veterinärvård och näringslära, att en dag i framtiden inte längre behöva ställa frågor som "varför lever små hundar längre än stora hundar?".

Kort om författaren

Jessica Seid

Jessica Seid

Jessica Seid är en akutveterinär som arbetar i New England-området i USA. Hon är utbildad vid North Carolina State College of Veterinary Medicine och har varit verksam inom området i mer än ett decennium. När hon inte hjälper patienterna umgås hon gärna med sin man, dotter och hund.

Relaterade artiklar

 • Cancer hos hundar: Orsaker, diagnos och behandlingar

  Dogs running Lär dig mer om symtom, diagnos och behandling av cancer och tumörer hos hundar och ge djurägare värdefull information och resurser när de har att göra med cancer hos hundar.
 • Håll koll på din valps vikt

  Visste du att övervikt hos hundar och katter definieras genom att individen väger 15 % eller mer över sin idealvikt? Det motsvarar bara 330 gram för en liten hund som en chihuahua, men över 7,5 kilo för en rottweiler.
 • Artrit hos hundar: Vad du behöver veta

  Dogs running Lär dig mer om varningssignaler, orsaker, symtom och behandling av artrit och ledvärk hos hundar och varför ditt husdjur behöver en balanserad kost.
 • Förebyggande av tillväxtstörningar hos hundar

  Dogs running Lär dig mer om varningssignaler och symtom på tillväxtstörningar hos valpar och om vikten av balanserad näring för ditt husdjurs hälsa och välbefinnande.

Relaterade produkter